picture-3206-1635341396.jpg

Blogg

Perspektiv på ledarskap

Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa…

Kontaktuppgifter

Veronica Nytomt

info@verobalans.se
Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa står högt på agendan. För mig handlar det om att bygga tillitsfulla relationer, skapa en jämlikhet i maktfördelningen mellan vuxna och barn och att se varje individs kompetenser och möjligheter att bidra. För några år sedan startade jag mitt företag för att få möjlighet att nå ut till ännu fler genom föreläsningar och utbildningar. Mina föreläsningar har hittills handlat om Barnkonventionen och barnets rättigheter samt förskollärarens ledarskap. I maj 2021 kom min första bok, den heter "Förskollärare - Leda och ansvara för förskolans undervisning”.Är ni intresserade av att ta del av mina föreläsningar så finns mer information på min hemsida verobalans.se. Du hittar mig även på instagram @nyfiketlyssna.

Perspektiv på ledarskap

Det här är mitt första blogginlägg här på Pedagog Värmland och jag tänkte börja med att berätta lite om vem jag är och vad jag tänkt dela med mig av här framöver. Jag är förskollärare och har arbetet i förskolan i 17 år. Under hela min yrkeskarriär så har jag alltid drivits av nyfikenhet i att förstå olika perspektiv och att skapa förståelse för komplexiteten i vårt uppdrag. Uppdraget i förskolan har utvecklats oerhört mycket under de år jag arbetat och det innebär att vi som pedagoger ständigt behöver hålla oss uppdaterade och beredda att utvecklas, både på ett individuellt plan och i vår gemensamma förståelse för uppdraget. Jag som person har nära till reflektion och analys vilket gjort att jag känt en drivkraft att också få dela med mig av mina tankar för att kunna bidra till en samsyn och gemensam förståelse med både mina närmsta kollegor och i ett större sammanhang. Jag har på olika sätt fått möjlighet att göra det i min anställning, till exempel genom att delta i utvecklingsgrupper och ledarlag, samt hålla i kollegialt lärande i olika former. För 5 år sedan startade jag en egen blogg med huvudfokus att skriva om ett främjande och förebyggande arbete för att skapa goda förutsättningar för barns psykiska hälsa och välmående. Det här är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och det kommer vara något jag återkommer till även i mitt bloggande här. Med det här som utgångspunkt så har mitt engagemang tagit sig olika vägar och jag har fått möjlighet att dels hålla föreläsningar men även skapa utbildningsmaterial. Det har bland annat handlat om barnets rättigheter och arbetet med barnkonventionen i förskolan men även vårt ledarskap som vuxna i barnens värld. 

Just ledarskap är det som jag tänkt ska vara huvudfokus för mina blogginlägg här.

Förskolläraren har uppdraget att ansvara för den undervisning vi genomför i förskolan. Det handlar också om att ta ett ledaransvar för det gemensamma arbetet i arbetslaget, allt ifrån värdegrundsuppdraget, planerad undervisning och likabehandlingsarbetet till innehållet i ett utvecklingssamtal. Vi ska leda så att allt vi gör stämmer överens med de mål vi har enligt Lpfö18. Det här är ett komplext uppdrag och att ta en ledarroll över sina kollegor kan vara utmanande. Vårt uppdrag har förändrats över tid och ansvaret att leda arbetet i förskolan är relativt nytt. Även om det varit gällande sedan skollagen reviderades 2010 så är det först i vår senaste läroplan, som trädde i kraft 2019, som uppdraget förtydligats i våra styrdokument.

Att förskollärare har ledaransvaret är en viktig del i att nå en likvärdig förskola, men för att komma dit krävs att vi skapar en samsyn och gemensam förståelse för uppdraget. Här behövs en vidare diskussion och gemensamma reflektioner på bred front för att nå fram dit. I våras fick jag möjlighet att ge ut en bok som handlar om just det här. I den ger jag några olika perspektiv på vad det här uppdraget kan innebära och hoppas få vara en del i en gemensamma reflektion omkring vårt fantastiska och viktiga ledaruppdrag. Jag skriver ”kan innebära” för jag tror inte att det finns ett enda rätt svar om vad och ingen färdig mall för hur vi ska utföra vårt uppdrag. Allt sker i mötet med människorna vi finns i sammanhang med vilket gör att vi har olika förutsättningar. Det här mötet med människor är det centrala i mina tankar om ledarskapet och det är en del av det jag hoppas kunna dela med mig av här framöver.

 

/Veronica Nytomt 

Hultsbergs förskola

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg