picture-181-1384188767.jpg

Blogg

Platsens betydelse för lärandet

Verksamhetsutvecklare Pedagogisk miljö, UNESCO GAP - ESDBloggar om; ESD, Globala målen, Samhällsutveckling med barnperspektiv, skolgårdsutveckling, barnrätt, demokrati i skolan, platsbaserat lärande.

Är demokratin i skolan på riktigt?

Vi pratar om en tung hörnsten i Svensk skola. Är det skillnad på demokrati i skolan och demokratin resten av samhället? Barnkonventionen blir lag i mars 2018, är vi beredda för det? Det blir tydligt att det är varje barns rättighet att säga vad den tycker i alla frågor som rör hen själv.

Vi behöver lära oss om demokrati men skolans huvuduppdrag är att låta barn uppleva Demokrati på riktigt. Det låter självklart men fundera gärna på hur det ser ut hos dig. Vi lär oss därför inte om demokrati utan har möjlighet att uppleva den i frågor som berör oss. Upplevelsen av demokrati skapar handlingskraft och ägande och minskar oro ong ångest. En meningsskapande känsla som vi bygger och finns den så tror jag att vi har skolor där elever mår bra. Kraften och kopplingen till större välmående och trivsel kanske är starkare än vad vi kan ana?

Har skolan kunskap om verktyg för att sätta igång relevanta förändringsprocesser? Ett väl fungerande elevråd är något alla verksamheter säkert har, men hur sätts formen för detta, hur ser ingångarna och frågeställningarna ut? Att låta alla som vill komma till tals kräver ett ledarskap och kunskap om hur man faciliterar dessa processer. Ställer elevrådets ledamöter frågor på detaljnivå till sina kamrater så får vi ofta en ohanterbart stor mängd information tillbaka som heller inte kommer att spegla frågan som det egentligen handlar om. Det blir än svårare att omsätta svaren till något som går att ta om hand. Barnen är i händerna på vuxna som kan just detta. Klarar vi inte detta så kanske vi inte ska ha elevråd!?

Vilka frågor ställer vi vuxna och hur omformulerar vi frågorna när processen behöver det? Som jag ser det är det en av nyckelfrågorna!

Resultatet av en demokratiprocess som påverkar en verklig process i samhället bör identifiera problem och värden som samhället kan ta omhand i förändring. Sällan är detaljer viktiga utan snarare ett hinder för den som ska läsa eller tolka barnens frågor och synpunkter.

Att facilitera en sådan process, som skolan definitivt kommer att behöva göra, kräver det också som jag ser det god kunskap om olika former av demokratiprocesser, hur de återkopplas, följs upp och kan jobbas vidare med. 

Min erfarenhet
De skolor som exempelvis driver sina egna processer i frågor om utformning av sin utemiljö har jag ännu inte sett lyckas ta omhand och omsatt barnens röster. Det kommer inte att fungera 2018 när konventionen blir lag.

Torbjörn

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg