picture-930-1458400737.jpg

Blogg

Lärarstudenten

Fjärde årets lärarstuderande vid Karlstads universitet inom religion/samhällskunskap mot gymnasieskolan. Min förhoppning är att genom ett studentperspektiv blogga om valen och kvalen man kan ställas inför på bron till läraryrket. Kommentera gärna! Tips mottages tacksamt. 

Fjärde årets lärarstuderande vid Karlstads universitet inom religion/samhällskunskap mot gymnasieskolan. Min förhoppning är att genom ett studentperspektiv blogga om valen och kvalen man kan ställas inför på bron till läraryrket. Kommentera gärna! Tips mottages tacksamt. 

IKT som resurs i klassrummet

Teknikens intåg i skolans värld kan nog ses som en naturlig del av samhällsutvecklingen. Idag blir det mer och mer nödvändiga kompetenser för våra unga. Kritik som har lyfts i debatten har till exempel handlat om nackdelarna med att använda IKT som en slags ersättning till papper och penna. Det är trist om det blir så, för det finns verkligen många möjligheter för IKT som en resurs i klassrummet!

Varför?  I mitt senaste blogginlägg skrev jag om mina erfarenheter från VFU. Här tänker jag på förfrågan fördjupa lite kring hur jag använde mig av det.  Syftet är lite som inledningen antytt: det är viktigt i samtiden. Men också: många elever drar stor nytta av IKT i sitt lärande, om det används på ett pedagogiskt medvetet sätt. Därför tycker jag att bland den främsta anledningen att använda IKT just är elevperspektivet. Många elever rör sig i fler virtuella världar än vuxna. Med det kommer både möjligheter och kritiska aspekter.

Det är viktigt att unga lär sig mer om för det första källkritiskt tänkande (som många ämnens kunskapskrav tar upp). För det andra hur man beter sig på nätet (klockren aspekt av värdegrundsarbetet). En av mina föreläsare på Kau sa det just som att ”livet på nätet” inte är en egen, separat del av vardagen – det är livet som pågår där genom olika former av kontakter. Jag tror det ligger mycket i detta. Därför bör också IKT vara en naturlig del av undervisningen. En klar fördel är att många elever också tycker det är kul och engagerande. Och det är väl just det här som är viktigt att utgå ifrån?

Vad?  Genom att utgå från elevers intresse och livsvärldar (återkommande didaktiskt grepp på lärarutbildningen) kan man använda sig av konkreta exempel. Det gör det möjligt att ta undervisningen vidare till en mer abstrakt nivå (passar utmärkt till många teoretiska ämnen, inte bara religion och samhällskunskap som jag läser). Stoffet på kursen/lektionen/momentet kan förpackas på så många sätt roligare än instuderingsfrågor. En visuell teckenvärld som IKT kan vara ett jättebra pedagogiskt verktyg till det!

IKT Pedagog Värmland

Hur har då jag använt mig av IKT?

Ni kan hitta massor av inspiration på nätet i olika forum, däribland här på Pedagog Värmland. Mitt bidrag för bli med dessa verktyg (nedan), som jag använde i samhällskunskap 1b på min VFU. Ämnesområdet var massmedia, så det var extra lämpligt att använda IKT. Som stomme till lektionerna använde jag mig oftast av…

…Prezi

Är ett verktyg för att skapa digitala bildpresentationer. Jag gillar Prezi mer än PowerPoint då det känns mer dynamiskt och flytande att växla mellan olika bilder utifrån en ursprungsbild där man från början ser allt som dagen ska handla om (ni frälsta vet, annars är det lätt att lära sig). Jag började lektionerna med en bild som visande vad innehållet för lektionen skulle vara. Skedde ändringar kunde jag lätt gå tillbaka och peka ut dem, vilket är ett mer flexibelt stöd än en whiteborad som man eventuellt måste sudda. Det var också ett stöd för eleverna att jag länkade presentationerna på Spångbergsgymnasiets digitala lärplattform. I mina Prezi-presentationer länkade jag smidigt till olika Youtube-klipp, nyhetsklipp och radioklipp. På så vis var verklighetens medier ett levande element i undervisningen om massmedia.

…Kahoot

Användes i början som ingång till ämnesområdet för att få eleverna att börja reflektera över media. Vi gjorde då en kartläggning av klassens medievanor genom förberedda frågor (t.ex. hur ofta de läser tidning i pappersform eller kollar nyheter digitalt, hur ofta de är aktiva på sociala medier, om de blir stressade av sociala medier, vad de helst tittar på m.m.). Det finurliga med Kahoot är att frågan syns på helskärm via projektor längst fram i klassrummet, men genom att eleverna anger en unik kod kan de svara anonymt på sina egna datorskärmar en efter en. Efter varje besvarad fråga fick vi upp ett diagram med statistik att tolka och prata om lite varför det såg ut som det gjorde (det är alltså också ett kul sätt att ge exempel på hur en enkel undersökning kan gå till, som är en del av kunskapskraven i samhällskunskap). Statistiken sparade jag ned i ett dokument för att kunna jämföra efter några veckor hur eleverna tyckt att de utvecklats under arbetsområdet. Att synliggöra lärande är en pedagogisk vinst!

…Wordle

Har du en text i datorn som du vill analysera på ett roligt sätt? Genom att klistra in valfri text via Wordle kan den transformeras till en visuell bild med de ord som förekommer. Ju oftare samma ord förekommer, desto större blir det. Jag använde mig av detta efter en delutvärdering för att visa eleverna vad de själva tagit upp. Det var en bra grund för diskussion om vad vi gjort och skulle göra härnäst (se bild).

…Mentimeter

När det gällde att sammanfatta och utvärdera området använde vi oss också av det digitala verktyget Mentimeter. Eleverna fick då på sina egna datorer skriva in tre ord som de förknippade med vad vi gjort. Dessa ord syntes då på helskärmen vid tavlan så att de ord flest tänkte på tog mest plats (liknar alltså Wordle, men här skriver eleverna och ser resultatet direkt). Jag hade också en omröstning i hur stor utsträckning eleverna förändrat sitt tänkande om media via denna kurs i Mentimeter. Även det synliggjorde deras lärande för sig själva och varandra.

Fördelen med många av dessa verktyg är att eleverna kan vara anonyma. Då kan fokus bli på lärandet snarare än individuella prestationer. IKT blir en stark resurs för formativt lärande. Sen passar det såklart inte alla och tekniken strular ibland. Det är bra att ha en bakomliggande tanke, men visst måste man prova sig fram också!

//Tilda

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg