picture-111-1383142313.jpg

Blogg

Tankar om återkoppling

Anna Öhman Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen…


Anna Öhman 

Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen kan vara. Återkoppling spelar en avgörande roll på gott och ont, det är detta jag vill utveckla i bloggen.

---

Tidigare bloggare i Återkopplingsbloggen:


Annelie Wiker

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap, religion och svenska och utbildad genuspedagog. Jobbar just nu 20% i Kristinehamns kommun som genuspedagog och då främst med utbildning av personal inom skolförvaltningen i genus- och jämställdhetsfrågor. 80% av min arbetstid ägnar jag åt ämnesdidaktisk forskning vid CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid Karlstads universitet. Min forskning handlar om återkoppling i en formativ bedömning i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och hur denna återkoppling kan utveckla lärandet. Jag intervjuar både lärare och elever i min studie och min förhoppning är att jag ska kunna bidra med viktig kunskap om hur elever uppfattar den återkoppling de får.


Susanne Liljedahl

Grundskollärare 1-7 i SO samt svenska och engelska. Undervisar för närvarande 20% i åk. 5-6 på Gärdesskolan i Eda kommun. Övriga 80% ägnar jag åt forskarskolan CSD-FL med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Karlstads universitet. I min forskning intresserar jag mig för lärares bedömning och återkoppling i historia på mellanstadiet. Återkoppling ses som ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Jag undersöker lärares bedömningspraktik i historia och hur lärare använder återkopplingsredskapet i klassrummet.

Det utvidgade kollegiet

Vilken styrka! Och skattkista! Jag talar om det utvidgade kollegiet. Främst det som vi får tillgång till genom sociala medier.

Den dominerande mediebilden av skolan är inte direkt positiv. Granskningar och krisrapporter avlöser varandra. Lärarförbundet presenterar en undersökning som visar att lärare är överrepresenterade när det gäller sjukskrivning på grund av psykisk utmattning och stress. Att dagligen vistas i en verksamhet som av allmänhet och politiker anses vara dålig och ibland rent av katastrofal tär. Kanske har fler än jag även mött föräldrar som inte förrän de besökt klassrummet själva verkligen trott mig när jag påstått att vi har det bra, klassen fungerar fint och lärande sker. Misstroendet mot lärare är på vissa håll enormt. Kraven på lärare lika enorma. Sjukskrivning inte speciellt överraskande.

Det är här det utvidgade kollegiet kommer in. De lärare och skolledare som ännu orkar, inte än gått in i väggen, de som fortsätter bedriva en professionell verksamhet. De som delar med sig av tankar tips och idéer och oförtrutet återkopplar med positiva kommentarer och stöttande ord. Kanske ingår du själv i en Facebookgrupp kring ett ämne eller skoltema? Läser om spännande skolexempel på Pedagog Värmland? Kanske är du en av de som liksom jag hittar intressanta forskningsartiklar via Twitter?

Jag tror vi är viktiga för varandra. Vi som arbetar i skolan, de verkliga #skolexperterna. Genom att dela, ge feedback och visa på goda exempel kan vi stötta och stärka varandra. Skolsverige är fullt av lärare och skolledare som vill och kan. Låt oss ta vara på det utvidgade kollegiet!

@s_liljedahl
(Twitter)

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg