picture-1145-1472506882.jpg

Blogg

Läslyftarna

Hej! Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika…

Hej! 

Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika former (som denna blogg) och Jag har (naturligtvis?) ett brinnande intresse för läsning.

Bloggens titel syftar till den stora kompetenshöjningsinsatsen Läslyftet - Åmålsmodellen som Åmåls kommun bedriver. Det är Skolverket som står bakom ett nationellt skolutvecklingsprogram och  har tagit fram, och fortsätter ta fram, kursinnehåll tillsammans med universitet runt om i landet. Läsåret 16/17 sjösatte kommunen detta bland i princip all dess pedagogiska personal. Läsåret 17/18 vinnlägger vi oss om att rikta utbildningsinsatserna så att alla delar av skolan får del av det som är mest angeläget för just dem.

Jag kommer alltså agera som lärledare i denna kollegiala process, vilket innebär att jag inom min lärargrupp på gymnasiet ska leda samtalen och driva dem framåt. Meningen är att eleverna ska få en bättre läs- och lärkompetens genom att vi lärare själva blir uppmärksamma på hur inlärning sker och hur vi implementerar våra kunskaper i klassrummet. 

Denna blogg kommer bjuda på mina tankar kring det arbete vi genomför, vilka tankar och spörsmål som gror och tar fart. Vart det bär vet jag inte, men det ska bli intressant att företa resan. Välkommen du också!

/Stefan 

Vad kan vi se fram emot?

Årets Lärlyft har dragit igång och den första, inledande träffen är avklarad. Vi samlades för att prata förväntningar och vad vi kan förvänta oss under året. De olika grupperna är tydligare riktade mot specifika intresseområden i år och gruppstorlekarna är ganska jämnt fördelade, vanligen med 5-7 deltagare i grupperna förutom lärledare. De kollegor som valt kursen Teori och Konkretion känns alla riktigt motiverade och är ett gäng mycket drivna pedagoger.

Vi kommer att fördjupa oss dels i den teoretiska grunden till vissa företeelser, dels se hur man kan omsätta teorier i praktiken. Som en introduktion och en smidig ingång i arbetet lät jag gruppmedlemmarna ställa samman en gemensam föreställningskarta. Genom en sådan kan man utröna mönster i en grupp utifrån vad individerna i gruppen har för individuella uppfattningar. På ett par post-itlappar skrev var och en under ett par minuter ner sina tankar kring varför de valde att delta i den här kursen, vad de har förväntningar och vilka delar i kursen som de ser mest fram emot.

Snart sagt alla delar i kursen nämndes som speciellt intressanta: källkritik, digital kompetens, uppgiftskonstruktion, multimodalitet osv. Särskilt två större intresseområden kunde urskiljas. Det ena var ”Ny input” vilket i första hand betyder de samtal vi för med varandra och som var det enskilt mest uppskattade inslaget från förra årets Läslyft. Det andra intresseområdet man mycket tydligt kunde se var “Konkretion”; vi ser fram emot att kunna ta till oss exempel, övningar och resultat för att i praktiken utveckla vår undervisning.  

Inför nästa träff kommer vi att läsa texter om digitalisering och olika sätt att sätta samman uppgifter. Det kommer absolut bli diskussioner kring detta, vilket är precis vad vi önskar oss.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg