picture-1145-1472506882.jpg

Blogg

Läslyftarna

Hej! Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika…

Hej! 

Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika former (som denna blogg) och Jag har (naturligtvis?) ett brinnande intresse för läsning.

Bloggens titel syftar till den stora kompetenshöjningsinsatsen Läslyftet - Åmålsmodellen som Åmåls kommun bedriver. Det är Skolverket som står bakom ett nationellt skolutvecklingsprogram och  har tagit fram, och fortsätter ta fram, kursinnehåll tillsammans med universitet runt om i landet. Läsåret 16/17 sjösatte kommunen detta bland i princip all dess pedagogiska personal. Läsåret 17/18 vinnlägger vi oss om att rikta utbildningsinsatserna så att alla delar av skolan får del av det som är mest angeläget för just dem.

Jag kommer alltså agera som lärledare i denna kollegiala process, vilket innebär att jag inom min lärargrupp på gymnasiet ska leda samtalen och driva dem framåt. Meningen är att eleverna ska få en bättre läs- och lärkompetens genom att vi lärare själva blir uppmärksamma på hur inlärning sker och hur vi implementerar våra kunskaper i klassrummet. 

Denna blogg kommer bjuda på mina tankar kring det arbete vi genomför, vilka tankar och spörsmål som gror och tar fart. Vart det bär vet jag inte, men det ska bli intressant att företa resan. Välkommen du också!

/Stefan 

Varför läser vi?

Den sista artikeln vi tagit del av i årets Läslyft är dels en sammanfattning av det vi tidigare läst och reflekterat över, dels är det en genomgång av en intressant övning som man kan alternera i många former och låta elever använda på texter. Men viktigast tyckte vi ändå det var att diskutera varför vi lägger sådant fokus på läsningen. 

Enligt en undersökning från European Literacy Network så saknade år 2012 tjugo procent av den europeiska befolkningen tillräckliga läs- och skrivfärdigheter för att kunna fungera i ett demokratiskt samhälle. Inom skolan möter elever mängder av ämnestexter och det är vitalt att de lär sig att granska och förhålla sig kritiskt till dessa. Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Zara Hedelin visar på hur man utvecklar en kritisk litteracitet genom ämneskunskaper, förmågan att granska texter och att kunna använda sig av lässtrategier. Vi behöver kunna avgöra vad som menas med alla texter vi exponeras för, inte minst idag när vi nås av dem dygnet runt. Kan vi inte läsa riskerar vi att bli lättledda offer. 

En grundtanke i den här modulen har varit att det bara är ämnesläraren som kan undervisa om texter inom det egna ämnet, vilket Mossberg Schüllerqvist och Hedelin gör gällande kan uppfattas som utmanande. I vår grupp ser vi det som en självklarhet utifrån det material vi tagit del av under kursens gång. Men vi tror dock att inte alla känner så. Dessutom är vi nog många som behöver bli bättre på att inkorporera de multimodala texterna som en naturlig del i undervisningen. Kanske för att det känns ovant, men framförallt tror jag det är sådant som lärare inte alltid tänker på. Nåväl, jag ska inte så mycket sammanfatta året utan istället säga att innehållet i årets Läslyft har skapat förutsättningar och konkreta uppslag för vad vi kommer gå vidare med under nästa år. Det blir spännande.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg