picture-1145-1472506882.jpg

Blogg

Läslyftarna

Hej! Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika…

Hej! 

Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika former (som denna blogg) och Jag har (naturligtvis?) ett brinnande intresse för läsning.

Bloggens titel syftar till den stora kompetenshöjningsinsatsen Läslyftet - Åmålsmodellen som Åmåls kommun bedriver. Det är Skolverket som står bakom ett nationellt skolutvecklingsprogram och  har tagit fram, och fortsätter ta fram, kursinnehåll tillsammans med universitet runt om i landet. Läsåret 16/17 sjösatte kommunen detta bland i princip all dess pedagogiska personal. Läsåret 17/18 vinnlägger vi oss om att rikta utbildningsinsatserna så att alla delar av skolan får del av det som är mest angeläget för just dem.

Jag kommer alltså agera som lärledare i denna kollegiala process, vilket innebär att jag inom min lärargrupp på gymnasiet ska leda samtalen och driva dem framåt. Meningen är att eleverna ska få en bättre läs- och lärkompetens genom att vi lärare själva blir uppmärksamma på hur inlärning sker och hur vi implementerar våra kunskaper i klassrummet. 

Denna blogg kommer bjuda på mina tankar kring det arbete vi genomför, vilka tankar och spörsmål som gror och tar fart. Vart det bär vet jag inte, men det ska bli intressant att företa resan. Välkommen du också!

/Stefan 

Nya verktyg

Vi har fått nya verktyg för att arbeta med texter. Självklart kan man tycka – Läslyftet är ju ändå en kurs som ska ge just det. Men det är egentligen först nu som vi inom vår grupp känner att vi på riktigt går utanför kursens övningsmoment och vidareutvecklar det vi testar på där.

Våra elever fick testa på några specifika lässtrategier när de tog sig an olika texter. Vi lärare modellerade först de strategier vi ville att eleverna skulle använda sig av och efter läsningen diskuterade vi hur eleverna använde sig av dem och de fick också själva reflektera över den egna läsningen. Överlag är vi mycket nöjda med vad eleverna presterade och vi ser hur dessa strategier kan användas inom våra olika ämnen och för olika ändamål. Flera av oss har redan använt strategierna i flera olika klasser och upplevt olika resultat bland eleverna.

Vi har ju emellanåt känt, och känner väl än ska sägas, att vi i kursen läser om sådant vi redan gör i undervisningen, fast i teoretiserad form. Alla strategier är således inte alls nyheter som sända från himlen, men att ge en lättöverskådlig bank av metoder, incitament för att använda dem och möjligheten att använda vår grupp som pedagogisk kontext piskar igång användarbarheten. Själva meningen med Läslyftet är att lyfta läsning i alla skolans ämnen och det blir så tydligt att vi kan använda samma strategier på olika vis och för att uppnå olika saker. En van och en ovan läsare kan använda samma text och arbeta på olika nivåer och medvetandegöras på olika plan.

Rent objektivt kan man säga att det tar längre tid att läsa en text genom flera glasögon av den ena eller andra sorten som ska klumpas samman på den metaforiska näsryggen. Frågan är dock vad vi är ute efter med läsningen om den ska gå så fort som möjligt? Elever har vid ett tidigare tillfälle sagt att man i skolan minsann läser sin text så fort som möjligt. För att bli av med den liksom. Inom vår grupp ser vi istället fördelar med THIEVES, partituranalysen, lokala / globala nivåer i texten och att få eleverna att hitta inferenser och intertextuella kopplingar. Vår egen medvetenhet till lässtrategier finns med på en tydligare plats i den pedagogiska tanken och vi har alla bestämt oss för att fortsätta med lässtrategier av detta slag och inlemma dem i våra egna pedagogiska praktiker. Låter det bra? Det känns bra också. 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg