picture-1145-1472506882.jpg

Blogg

Läslyftarna

Hej! Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika…

Hej! 

Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika former (som denna blogg) och Jag har (naturligtvis?) ett brinnande intresse för läsning.

Bloggens titel syftar till den stora kompetenshöjningsinsatsen Läslyftet - Åmålsmodellen som Åmåls kommun bedriver. Det är Skolverket som står bakom ett nationellt skolutvecklingsprogram och  har tagit fram, och fortsätter ta fram, kursinnehåll tillsammans med universitet runt om i landet. Läsåret 16/17 sjösatte kommunen detta bland i princip all dess pedagogiska personal. Läsåret 17/18 vinnlägger vi oss om att rikta utbildningsinsatserna så att alla delar av skolan får del av det som är mest angeläget för just dem.

Jag kommer alltså agera som lärledare i denna kollegiala process, vilket innebär att jag inom min lärargrupp på gymnasiet ska leda samtalen och driva dem framåt. Meningen är att eleverna ska få en bättre läs- och lärkompetens genom att vi lärare själva blir uppmärksamma på hur inlärning sker och hur vi implementerar våra kunskaper i klassrummet. 

Denna blogg kommer bjuda på mina tankar kring det arbete vi genomför, vilka tankar och spörsmål som gror och tar fart. Vart det bär vet jag inte, men det ska bli intressant att företa resan. Välkommen du också!

/Stefan 

Vi fick vad vi förtjänade

Jag sitter under julledigheten och tänker tillbaka på vårt senaste möte i gruppen. Vi hade efterfrågat praktiska uppgifter som tillför något konkret till undervisningen och teoretiska modeller att omsätta i verkligheten. Vi hoppades att modulen vi läser skulle komma in i en andra andning när det från och med den fjärde delen tog avstamp i tydligt definierade läsområden. Och våra förhoppningar infriades.

Vi har arbetat med lässtrategin THIEVES som jag presenterade i förra inlägget. Det går i korthet ut på att man innan läsningen tittar på ett par specifika delar av texten (som rubrik, bildtexter och första meningen i varje stycke) och på så vis skapar sig ett sammanhang av texten innan den riktiga läsningen börjar. Det vi fann var att strategin fungerade riktigt bra i nästan alla fall som vi testade den. Inom moderna språk pratar man redan ofta om strategier, och detta var prov på en ny sådan som var tydlig och mycket funktionell. I svenskundervisningen fungerar det som en naturlig del av studietekniken och vi ser väldiga fördelar med tekniken i ämnen som tidigare kanske inte tagit upp detta.

När eleverna vet hur de ska närma sig en text märker de också på ett annat vis när det går bättre för dem. THIEVES är ett metodiskt arbetssätt som på sätt och vis innebär att texten gås igenom många gånger och förståelsen av den ökar snabbare än om man endast sitter och tragglar sig igenom den gång på gång. Så fler genomläsningar ger snabbare resultat och du blir snabbare i arbetet – en åtråvärd paradox. När vi introducerade strategin för eleverna modellerade vi tillvägagångssättet, men tanken är att detta ska kunna ske automatiskt i slutändan. Och vi tror dessutom att om detta tänk sätter sig och praktiseras i alla skolans ämnen så kan vi faktiskt också nå ännu bättre betygsresultat.

Jag har kikat på nästa kapitel som vi ska diskutera efter lovet, och det lovar gott. Men nu tar ledigheten vid igen med nöjesläsning och legobyggande. God Helg!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg