picture-1145-1472506882.jpg

Blogg

Läslyftarna

Hej! Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika…

Hej! 

Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika former (som denna blogg) och Jag har (naturligtvis?) ett brinnande intresse för läsning.

Bloggens titel syftar till den stora kompetenshöjningsinsatsen Läslyftet - Åmålsmodellen som Åmåls kommun bedriver. Det är Skolverket som står bakom ett nationellt skolutvecklingsprogram och  har tagit fram, och fortsätter ta fram, kursinnehåll tillsammans med universitet runt om i landet. Läsåret 16/17 sjösatte kommunen detta bland i princip all dess pedagogiska personal. Läsåret 17/18 vinnlägger vi oss om att rikta utbildningsinsatserna så att alla delar av skolan får del av det som är mest angeläget för just dem.

Jag kommer alltså agera som lärledare i denna kollegiala process, vilket innebär att jag inom min lärargrupp på gymnasiet ska leda samtalen och driva dem framåt. Meningen är att eleverna ska få en bättre läs- och lärkompetens genom att vi lärare själva blir uppmärksamma på hur inlärning sker och hur vi implementerar våra kunskaper i klassrummet. 

Denna blogg kommer bjuda på mina tankar kring det arbete vi genomför, vilka tankar och spörsmål som gror och tar fart. Vart det bär vet jag inte, men det ska bli intressant att företa resan. Välkommen du också!

/Stefan 

Listan

Som aktivitet denna gång lät vi eleverna ta fram sina egna listor över vilka texttyper de har kommit i kontakt med inom våra respektive ämnen. Gemensamt för vår grupp är ju att vi har språk så listan präglas av det. Att låta eleverna framställa en sådan här lista är bra för att de får möjligheten att tänka till kring undervisning, men det är intressant även för mig som lärare. Har de uppfattat alla de varierande framställningsformer vi använder såsom text? I vissa fall fick vi upprepa för dem vad det vidgade textbegreppet gick ut på; för många elever är det inte självklart att känna till det. Vår förhoppning är naturligtvis att de kommer i kontinuerligt kontakt med det, även om de inte kan termerna.

Något som flera elever vittnar om är att det många gånger är svårt att läsa mellan raderna och ta till sig innehållet. Det abstrakta är inte naturligt för dem. Även elever som läser Svenska som andraspråk säger att själva språkförståelsen fungerar, men att innebörden går förlorad. Samtidigt är det också flera elever som efterfrågar än mer avancerade texter och texter inom flera olika genrer, då de anser att Högskoleprovet ligger på en högre nivå. Eleverna har alltså väldigt olika relation till texter, men sammanställningen av deras listor visar en bredd som borde kunna tilltala, vågar jag säga, alla? Här är den:

Dikter

Facklitteratur

Akademiska uppsatser

Debattartiklar

Debattklipp

Krönikor

Reportage

Film

Pjäser

Nyhetsartiklar

Internet

NE.se

Sagor och sägner

Whiteboard

Powerpoint

Noveller

Romaner

Musik

Spel

Rollspel

Dialog

Högläsning

SMS

Emojisar

Skyltar

Symboler

Podcast

Lexikon

Prezi

UR.se

Recept

Låttexter

Heliga skrifter

Youtube

referat

Bilder

Insändare

Teckenspråk

Historiska texter

Film som nöje

Läroboken

Berätta sagor

Serier

Ämnesspecifika texter

Lagtexter

Myndighetstexter

Bruksanvisningar

Informativa texter

Brev

Foton

Tabeller

Radio

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg