picture-1145-1472506882.jpg

Blogg

Läslyftarna

Hej! Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika…

Hej! 

Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Min roll som förstelärare är att fungera som lärledare för den kollegiala fortbildningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika former (som denna blogg) och Jag har (naturligtvis?) ett brinnande intresse för läsning.

Bloggens titel syftar till den stora kompetenshöjningsinsatsen Läslyftet - Åmålsmodellen som Åmåls kommun bedriver. Det är Skolverket som står bakom ett nationellt skolutvecklingsprogram och  har tagit fram, och fortsätter ta fram, kursinnehåll tillsammans med universitet runt om i landet. Läsåret 16/17 sjösatte kommunen detta bland i princip all dess pedagogiska personal. Läsåret 17/18 vinnlägger vi oss om att rikta utbildningsinsatserna så att alla delar av skolan får del av det som är mest angeläget för just dem.

Jag kommer alltså agera som lärledare i denna kollegiala process, vilket innebär att jag inom min lärargrupp på gymnasiet ska leda samtalen och driva dem framåt. Meningen är att eleverna ska få en bättre läs- och lärkompetens genom att vi lärare själva blir uppmärksamma på hur inlärning sker och hur vi implementerar våra kunskaper i klassrummet. 

Denna blogg kommer bjuda på mina tankar kring det arbete vi genomför, vilka tankar och spörsmål som gror och tar fart. Vart det bär vet jag inte, men det ska bli intressant att företa resan. Välkommen du också!

/Stefan 

Ska eleverna tro på oss?

Ett projekt som detta är ju intressant för oss som är involverade i det, men glädjande nog verkar också andra tycka att det ger dem något av värde. Åtminstone läses den här bloggen. Förutom att den sprids inom Åmåls kommun så förekommer vi på Karlstads Universitet, inom Karlstad-Hammarö Gymnasieförvaltning och bland elever på skolan. Det är naturligtvis en sporre och ett erkännande att vi gör någonting som kan intressera andra inom skolans värld. Tack för det.

Läslyftet tillhandahåller en utomordentligt välbehövlig plattform för att bearbeta pedagogiska frågor utifrån givna punkter. Men poängen är ju att vår samlade, nyvunna och berikade kunskap ska komma eleverna till dels i slutändan. En tanke jag stundom återvänt till är att just appliceringen kan ta tid och att alla aktiviteter vi förväntas genomföra kanske inte lämpar sig för mer än experiment. Den första aktiviteten var egentligen av den sorten. Trots det gav den väldigt mycket att bearbeta och vi har fått en djupare förståelse och inblick i elevers förhållningssätt till läsning. Nu har vi genomfört den andra aktiviteten där vi behandlat källhantering tillsammans med eleverna och denna kan däremot mycket enkelt kopplas ihop med hur undervisningen ska bedrivas och vad den syftar till. Än så länge ger alltså aktiviteterna valuta för investerad tid.

De olika moduler som vi arbetar med verkar i stora stycken gå efter samma riktlinjer och källhantering återkommer i många, om inte rentav alla, av de moduler som studeras på gymnasiet. I vår lärgrupps modul är det klart uttalat och vi kunde bygga upp aktiviteten mycket efter eget huvud och med våra egna ämnen i åtanke. Inom vissa ämnen arbetar man redan väldigt aktivt med källhantering, medan andra inte får in det i någon vidare utsträckning alls, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Vi har ett krav på oss att ge förutsättningar för att eleverna ska bli kritiska individer, men då måste ju vi som lärare vara säkra på vår egen roll och ha tänkt igenom våra egna ställningstaganden. En lärdom vi kunde dra efter genomförd aktivitet var att eleverna tror på vad som förmedlas till dem i skolan, egentligen utan förbehåll annat än i undantagsfall. Och det är farligt, både i det fallet men framförallt i ett större perspektiv, där unga människor lätt skulle kunna bli offer för ondsinta krafter.

Eleverna vittnade om att de inte var vana vid att arbeta med källhantering och många stod först ganska handfallna inför de problem som presenterades. Glädjande nog var de generellt sett på det klara över vad som som förväntades och kunde snabbt komma in i relevanta tankebanor och resonera kring de dilemman vi avsett. Eleverna måste dock se och uppleva att det här tas på allvar från alla lärare, oavsett ämne. Vi fastnar lätt i gamla hjulspår som vid närmare eftertanke inte framställer oss i den bästa dager. Vi måste vara självkritiska och tänka på vilken ståndpunkt vi själva representerar, och vad vi därigenom förmedlar till våra elever. Det är väldigt svårt att skaffa sig en helhetsbild över ett fenomen om man bara fått se en bild av det. Eller som en av kollegorna sa: En engelsman är naturligtvis en monokelprydd tédrickare, om den enda kontakten med engelsmän man har är genom Sherlock Holmes.  

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg