Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Återkoppling – hur lyckas man med det?

Igår hade vi i nätverket SOL i Värmland en föreläsningsdag om återkoppling där lärare från hela Värmland deltog. Tre föreläsningar i ämnet som gav mycket kunskap och inspiration till kommande utvecklingsarbeten i våra kommuner.

Först ut på tisdagsmorgonen var Fil.dr Agneta Grönlund, verksam vid Linköpings universitet, och här ska även ni få möta henne och hennes tankar på återkoppling. 

Vad tänker du är det viktigaste när man arbetar med återkoppling? 
Det viktigaste är att få eleverna att vilja arbeta med återkoppling. Om vi tänker på den återkoppling som läraren ger till eleven så är det allra mest centrala att eleven tar tillvara och lär av återkopplingen. Elevens engagemang är givetvis även helt avgörande när det gäller återkoppling till och från kamrater och återkoppling i form av självvärdering. Lärarens uppgift blir här som jag ser det att tillsammans med eleverna skapa ett klimat där återkoppling ges och tas emot och används av alla i klassrummet. Här är relationsbygge viktigt men också att bygga in arbete med återkoppling i planeringen.

Vilka fällor kan man gå i?
Många! Det är ju en jätteuppgift att skapa det klimat som jag skissar på ovan. En mycket tydlig svårighet är den sammanblandning som blir i årskurser där betyg sätts mellan ett betygsomdöme på en elevuppgift och en formativ återkoppling på samma uppgift. Det är mycket svårt för elever att använda återkoppling som hen får på en uppgift vid ett senare tillfälle när en liknande uppgift dyker upp. Vi vet också att betygsinformationen tenderar att övertrumfa den formativa återkopplingen. En annan fälla som jag sett i samband med min studie om återkoppling i lärplattform är ju att återkopplingen inte utgörs av en dialog mellan lärare och elev utan att det blir ett enkelriktad meddelande där det är väldigt oklart hur det landar hos eleven.

Om man lyckas med återkoppling, vad åstadkommer man då?
I första hand lärande men det finns också indikationer på att återkopplingen är del av ett relationsbygge mellan lärare och elev och att den kan ha en vidare betydelse för elevens intresse för ämnet och skolan vilket ju i sin tur har betydelse för både lärande och välmående.

Tusen tack, Agneta för en mycket givande föreläsning och att du ville dela med dig av dina tankar här på Pedagog Värmland!

/Marlene

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg