Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Full fart med STL i Hammarö kommun

Sedan hösten 2020 jobbar samtliga lärare från förskoleklass till åk 9 i alla ämnen gemensamt med STL (skriva sig till lärande). Det går till på så sätt att 16 utbildade lärledare leder grupper av lärare på samtliga skolor och innehållet planeras gemensamt på gemensamma lärledarträffar. Mellan lärgruppsträffarna så planerar lärarna sin undervisning utifrån STL-cirkeln samt ger respons på varandras planeringar. Lärarna är indelade i blandade grupper mellan enheterna i så kallade ”Kritiska vänner-grupper”. 

Bild från en digital lärledarträff. 

Vi hoppas och tror att STL-arbetet ska bidra till att utveckla elevernas lärande, bidra till högre måluppfyllelse och en ökad likvärdighet i kommunen.

Våra lärledare som arbetat lite längre med STL tillsammans med sina elever menar att man tack vare det specifika arbetssättet når en högre kvalitet i sin undervisning och att de kan se att elevernas lärande har ökat.

Olika delar i STL-cirkeln kan vara kluriga för olika lärare beroende på årskurs och ämne. Något som vi generellt behöver kika på mer är publiceringsdelen. 

Om du vill veta mer om STL kan du läsa här.

Om du vill veta mer kan du kontakta: Marlene Andersson, språkutvecklare i Hammarö kommun.

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg