Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Summering av 2020

Det här året har som bekant varit annorlunda för oss alla. För SOL-nätverket har det inneburit att de flesta av våra nätverksträffar har varit digitala. Förvånansvärt nog har innehållet ändå kunnat bibehållas tack vare Zoom och dess möjlighet till breakout-rooms, men visst har vi saknat att få träffas och byta tankar ”på riktigt”.

Årets aktiviteter i nätverket:

 Vi har tagit del av och diskuterat nyheter från Skolverket och CSL, haft erfarenhetsutbyte och delgivit varandra spaningar.

 Fått fördjupade kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom att Ylva Säfström (Hagfors) och Ulrica Kyrk (Sunne) berättat om deras kommuners arbete.

 I februari avslutade vi en bokcirkel kring ”Framgångsrik undervisning i literacy” av John Hattie.

 Haft en reportageserie i Pedagog Värmland som i år besökte Karlskoga och Sunne.

 Vi hade en föreläsning av Catharina Tjernberg och Karin Forsling ”Skrivflyt och skrivkraft”.

 Bokcirkel ”Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning” av Patricia Diaz.

 Anders Biörklund (Karlstad) berättade om ”Språk- och läslinjen”. Ett intressant arbete som Karlstad kommun genomfört som gav oss övriga tankar och inspiration.

 Föreläsningsdag i oktober där vi bjöd in intresserade lärare i Värmland. Föreläste gjorde Lisa Molin om  ”Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet” och Patricia Diaz om ”Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning”. Dagen spelades in av Pedagog Värmland och fanns tillgänglig för regionens samtliga huvudmän under en månads tid.

 Vi har också tagit del av föreläsningen ”Rum för lärande i den digitaliserade skolan” med Christina Olin Scheller, Marie Nilsberth och Eva Tarander. Särskilt aktuellt i dessa tider med många digitala inslag i undervisningen.

 Vi har påbörjat en bokcirkel kring boken ”Skrivundervisningens grunder” av red. Karin Forsling och Catharina Tjernberg. Vi har även diskuterat filmen ”Skrivglappet” från UR och en debattartikel av bl.a. Carina Hermansson.  

 

Trots covid-19 har SOL-nätverket återigen haft ett fantastiskt givande och intressant år som förhoppningsvis ger ringar på vattnet hos de värmländska huvudmän som deltar i nätverket. Just nu deltar samtliga kommunala huvudmän i Värmland samt en representant från en fristående huvudman i nätverket.

Nu ser vi fram emot 2021. Ett år med nya intressanta och lärorika aktiviteter och med en förhoppning om ”riktiga” möten.

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg