Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Snart dags för en föreläsning om ”Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv i digitaliserade klassrum”

Denna dag riktar sig till lärare som undervisar i grundskolan generellt, men ett extra fokus mot lärare som undervisar i svenska och/eller SO. Välkomna är också skolchefer, rektorer och de som arbetar med skolans digitaliseringsarbete.

Datum: 27 november, 2018

Plats: Lagerlöfsalen, 1A 305

Program

08.30-09.00 Registrering

09.00-10.15 Föreläsning

10.15-10.45 Kaffe

10.45-12.00 Föreläsning forts.

Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv i digitaliserade klassrum

De senaste årens utveckling av digitala teknologier har förändrat både texter och kommunikationsmönster vilket får betydelse för skolans arbete med texter såväl som vad det innebär att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Vem som helst kan idag skapa och dela vad som helst och det blir allt viktigare att förhålla sig kritisk, vilket i en användarkultur på nätet blir allt mer komplext. Föreläsningen lyfter upp ett kritiskt arbete med digitala texter i klassrummet. Eleverna kan där utveckla förståelse för hur olika perspektiv, specifikt genom digitala texter, positioneras och konstrueras. En kunskap som blir betydelsefull för att också förstå hur man själv kan använda digitala texter för att påverka och förändra perspektiv i samhället.

Föreläsare: Lisa Molin

Lisa har en bakgrund som lärare i svenska och engelska i skolans äldre år. Hon arbetar idag som lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för Skolutveckling i Göteborg. Hennes pågående avhandling handlar om kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum.

KOSTNAD: Konferensdagen är kostnadsfri. Det finns 240 platser och det är ”först till kvarn” som gäller. Förmiddagsfika ingår.

LÄNK TILL ANMÄLAN: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/10350

Vid frågor kontakta Malin Granström, malin.granstrom@edu.eda.se eller Marlene Andersson, marlene.andersson@hammaro.se , SOL i Värmland.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg