Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Ny kunskapsöversikt om läsförståelse

För lite drygt en vecka sedan publicerade Skolverket en kunskapsöversikt om läsförståelse, Att läsa och förstå, som man kan ladda ner eller beställa ett tryckt ex av här.

För lite drygt en vecka sedan publicerade Skolverket en kunskapsöversikt om läsförståelse, Att läsa och förstå, som man kan ladda ner eller beställa ett tryckt ex av här. Tyvärr har jag inte hunnit läsa boken ännu, men så snart jag har gjort det ska jag återkomma med lite tankar och reflektioner. Översikten är skriven av Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet, och även Christina Olin-Scheller (Karlstads univeristet) och Sirpa-Liisa Björkman (Stockholms universitet) har medverkat.

På förra veckans språkutvecklarkonferens som NCS anordnade fick vi som var där äran att lyssna till författaren Barbro Westlund. Fastän jag hört henne många gånger tidigare så tycker jag att det hon förmedlar fortfarande är lika intressant och innehållet varierar ju något. Den här gången handlade föreläsningen om kunskapsöversikten.

Det kunskapsöversikten belyser är vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse genom hela grundskolan och motsvarande skolformer. Barbro menar att det är viktigt att man i skolan tar ett professionellt läraransvar och då är det viktigt att förstå teorierna bakom olika metoder eller undervisningsmodeller. För hur vi tänker om läsförståelse får effekter för hur undervisningen ser ut och vad eleverna lär sig. Dessutom är det så att läsutveckling sker under hela grundskolan, inte enbart i de lägre årskurserna och inte enbart i ämnet svenska.

Allra sist i översikten avslutar Westlund med en viktig fråga att fundera över:
”Hur kan vi hjälpas åt så att alla lärare får kunskap om aktuell läsforskning och inte bara vissa? Detta är en förutsättning för att alla elever ska lyckas.”

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg