picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Kontroll vs. Tillit

I början på veckan gav Skolinspektionen information om att de kommer genomföra begränsat inspektionsarbete under coronakrisen. Jag vet att den informationen har rört upp en del känslor. Inte att inspektionsarbetet begränsas utan att det faktiskt under rådande situation ens genomförs. Skolinspektionen anklagas för att inte riktigt lyckas läsa av rummet fullt ut. Jag tänker att de trots allt har haft goda intentioner med sin information. De snävar ju av urvalet, begränsar vilket underlag de vill få in samt ökar sin lyhördhet för den situation som vi är i just nu. Kort sagt, de vill göra vad de kan för att förenkla inspektionsarbetet och vad som kan förväntas av en kontrollinstans.

Skolinspektionens roll är att granska och inspektera. De ska, via kontroll av huvudmannen, säkerställa att skolan följer de lagar som finns i våra styrdokument. I ljuset av coronakrisen blir det tydligt att den rollen i samhället just nu är underordnad. Jag tror det är därför det sticker så i ögonen. Om den här krisen har belyst något för mig så är det att den svenska modellen bygger på tillit till människors förmåga och vilja att göra rätt. Vi stänger inte ner hela samhället utan vi litar på att människor gör det som faktiskt förväntas av dem. Vi har dammat av begrepp som plikt och folkvett. Det är begrepp som levt i exil i decennier i svensk kontext. 

Det är när tilliten inte visas på samma sätt från en myndighet, dessutom en av våra egna myndigheter, som det blir svårt att hantera. Folkhälsomyndigheten pratar tillit, men det gör inte Skolinspektionen. Jag är medveten om att det inte är deras uppdrag att visa tillit till oss som arbetar i skolan. Det är inte deras uppdrag att visa tillit till oss som ser till att hålla verksamheterna i gång för våra barn och unga, så att våra medmänniskor inom vården och inom andra samhällsbärande yrken kan gå till sina arbeten. Det är inte deras uppdrag att visa tillit till att vi gör så gott vi kan under en kris, som vi inte sett i Sverige på mannaminne. Skolinspektionens uppdrag består av tillsyn, granskning och kontroll. Inget annat.

Hand upp den rektor som känner att just nu vore det kul att granskas. Just nu vore det kul att redogöra för hur vi arbetar med särskilt stöd via Teams med en tjänsteman på Skolinspektionen. Det är inte nu vi har behov av kontroll. Det är nu vi har behov av tillit. Det önskar jag att Skolinspektionen var mer lyhörd inför. 
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg