picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Aldrig har väl elevhälsoarbetet varit viktigare

Just nu rasar ett virus runt i världen och kullkastar vanor och rutiner för många människor. Vi ser hur sjukvården mobiliserar runt om i landet och vi inom skolan genomför stora och omfattande förändring på mycket kort tid. Kort sagt vårt samhälle ställer om sig för att möta upp den kulmen av sjuka som väntas. Vi förbereder fjärrundervisning och arbetar hårt med att få vår digitala teknik att fungera. Pedagogerna går in och täcker upp för sjuka kollegor och kollegor som är hemma och vabbar. Det är många som gör mycket i det här läget vi befinner oss i nu. Som vår skoldirektör sammanfattar det: det finns många superhjältar i vår förvaltning.

Jag är övertygad om att allt går att lösa och att vi kommer att se tillbaka på våren 2020 som våren då digitaliseringen tog ett stort kliv framåt. Vi kommer kunna se tillbaka på hur starka vi var under ett mycket ansträngt läge. Vi kommer kunna se tillbaka på våren 2020 som våren då vi löste utmaningen kring Corona tillsammans. Den backspegeln är glasklar för mig. Jag har dock en gnagande oro.

Jag vill även kunna se tillbaka i backspegeln och med lugn mage konstatera att vi även klarade av att skapa rätt förutsättningar kring våra elever som är i behov av särskilt stöd. Att vi såg och uppmärksammade de barn där skollunchen är det enda lagade målet mat som de får under veckorna och att vi såg till att de fick sin skollunch. Att vi såg och hade fortsatt koll kring våra elever där vi inte lyckats i den sociala lärmiljön, de som blivit hemma, och att vårt arbete fortsatte trots nya förutsättningar. Det är i en tid där våra kända rutiner ersätts med nya och där osäkerhet och krav på ögonblicksflexibilitet ökar, som kraven på oss som är ansvariga för elevhälsoarbetet skärps.

Jag anser att min roll som rektor kommer bli extra viktig för just den här elevgruppen om det blir aktuellt med en annan form av undervisning än den vi har idag i våra grundskolor. Jag kommer verka för att vi ska fortsätta genomföra våra aktiva åtgärdsprogram på plats. Vi ska fortsätta med ordinarie upplägg kring våra elever med anpassad studiegång. Vi ska fortsätta arbeta aktivt med våra elever med låg skolnärvaro. Vi ska öppna dörrarna för de elever vars hemförhållanden inte är bra. Vi kan inte och får inte utesluta dessa elever från våra skolor nu. Det är nu vi måste säkerställa att just den här eleverna får rätt förutsättningar. Här har rektor och elvhälsoteamet att stort och viktigt uppdrag. Skolan måste fortsätta vara en frisk- och skyddsfaktor för dessa elever. Annars finns det risk att det här viruset skördar fler offer än rent medicinska.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg