picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Förmågorna i fokus

I mitt klassrum har förmågorna i matematik en central plats. För mig är det viktigt att ständigt återkoppla till, samt synliggöra förmågorna för att eleverna ska vara medvetna om mot vilka mål vi strävar. Det finns en mening i syftesdelen i läroplanen för matematik som har satt grunden för min undervisning: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Jag har genom åren ofta upplevt att många elever inte tror att de är ”duktiga” i matematik, de ger ofta upp lätt om de stöter på svårigheter/problem. En av våra största utmaningar idag är att ge eleverna just en tilltro till den egna förmågan och jag har valt att utgå från förmågorna i matematik, vilka man hittar i syftesdelen när jag byggt upp min undervisning. Jag har skyltar på tavlan i klassrummet med förmågorna:

  • Begrepp
  • Metod
  • Kommunikation
  • Resonemang
  • Problemlösning.  

Jag kan starta upp en lektion med att introducera vilka förmågor jag valt att fokusera på under passet till exempel metod och begrepp. I slutet av lektionen återkopplar jag till förmågorna och frågar oftast eleverna om de tyckte att de var just de förmågorna vi arbetade med och på vilket sätt vi gjorde det, samt om det kanske kom med ytterligare någon förmåga. Oftast visar det sig att de flesta förmågor förekommer någon gång under lektionen. Min bedömning är även att mina elever blir medvetna om vilken eller vilka förmågor som är deras starka sida samt vilken eller vilka som är deras utvecklingsområde. När eleverna själva blir medvetna blir de även mer delaktiga och mer aktiva.

Genom att reflektera och analysera min egen undervisning kan jag se att mina framgångsfaktorer som pedagog är att skapa tillitsfulla relationer där fokus ligger på att skapa tilltro till elevens egen förmåga, skapa möjligheter för ett aktivare klassrum samt synliggöra mot vilka mål vi strävar. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla min undervisning samt genom kollegiala samtal få brottas med, reflektera och analysera min egen undervisning.
/Sofia Tysklind Kling, förstelärare i matematik på Råtorpsskolan

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg