picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Samtalsgrupper

På Råtorps skolor har vi under många år haft något vi kallar för samtalsgrupper. Fokus för grupperna har alltid varit värdegrundsarbetet. Vi har haft olika konstellationer i dessa grupper, alltifrån tvärgrupper utifrån ålder till renodlade grupper byggt på vilken klass de går i. I år har vi dock valt att anlägga ett annat perspektiv när det gäller innehållet.

Inom ramen av vårt elevhälsoarbete har vi märkt att den psykiska ohälsan smugit ner i åldrarna. Vi har sett exempel på självskadebeteende samt att våra elever mår sämre rent psykiskt. Vi har har och har haft elever som mer eller mindre kraschat i våra verksamheter. Skolan är ju en spegling av de stora processerna ute i samhället, så det är inte förvånande att vi ser den här utvecklingen. Det har även blivit en större öppenhet när det gäller psykisk ohälsa vilket i sig är positivt. Det tror jag bidragit till en större acceptans och förståelse. Baksidan av det är att vi på våra skolor inte har vanan att förhålla oss till detta på samma sätt som vi förhåller oss till ett renodlat värdegrundsarbete. Det är även viktigt att ta med i diskussionen att vi i skolan inte har ett behandlade uppdrag utan det ansvaret ligger på våra kollegor i region Värmland. Men vad kan vi göra då?

Vi tror att vi kan bidra med att ytterligare öppna upp för en diskussion kring hälsa i allmänhet och känslor i synnerhet. Vi ser att våra elever behöver utveckla strategier för att hantera livets med- och motgångar. Vårt syfte är att ge eleverna verktyg att hantera sina egna känslor genom att lära känna de grundkänslor som styr oss människor. I våra lokala elevhälsoteam ingår skolkurator och skolsköterska och de är de två som tagit fram ett upplägg för våra elever på Råtorps skolor. De har bland annat utgått från material som finns på snorkel.se:

Känslor fyller en viktig funktion för oss människor. Känslan som uppstår ger information om situationen och vi visar och påverkar också vår omgivning, samt att känslan förbereder oss/ger impulser för att handla/agera. Känslan får oss att agera snabbt då vi behöver, utan att behöva fundera ut vad vi måste göra i en viss situation. Varje känsla är kopplad till ett visst beteende, har en viss funktion. Man säger att vi har 9 grundkänslor som är medfödda och som är lika över hela världen. Övriga känslor är en sammansättning av de grundkänslorna. 

Under läsåret kommer alltså våra elever få lära sig mer om hur vår hjärna fungerar och hur våra känslor styr oss, men även hur vi kan lära oss hantera våra känslor. Det är ett arbete som i allra högsta grad är hälsofrämjande och förebyggande.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg