picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Vår elevhälsoplan

”På Råtorps skolor står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever. Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och då mår du bättre. Måendet kommer alltid före kunskapsinhämtningen. Vi ställer höga krav på oss själva och våra verksamheter när det gäller att äga ansvaret för att skapa tillitsfulla relationer med alla våra elever. Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de kan och att det är viktigt för oss att det går bra för våra elever.”

Ovanstående är saxat från vår lokala plan för elevhälsa. Det är tänkt som en slags förklaring hur vi tänker kring arbetet med elevhälsa. Hur gör vi då för att ta klivet från snack till verkstad? Från klicheér till aktiviteter? Det är något som upptar allt mer och mer av min tid som rektor. Det är ett ständigt pågående arbete. Min största utmaning är att leva som jag lär. Att inte lämpa över ansvar utan att först skapat rätt form av förutsättningar för pedagogerna.

För mig har det relationella perspektivet varit viktigt att hålla sig i den processen. Om jag anser att det är vi vuxna som ska ta ansvar för elevernas utbildning fullt ut, så måste jag stå för det perspektivet även om vi inte alltid lyckas. Om inte de förutsättningar som jag skapar för pedagogerna fungerar, så är det mitt ansvar som rektor att skruva, omvärdera och förbättra. Jag kan inte ha ett relationellt perspektiv och sedan släppa ansvaret om det inte fungerar.

Det är lätt att skriva, men är svårare att efterleva. För mig gäller det att det relationella perspektivet synliggöras i hela stödkedjan; från politik till verksamhet och från verksamhet till politik. Det måste finnas en ömsesidighet i den kedjan och varje del måste äga ansvaret för sin länk. Det är när vi börjar förskjuta ansvar som bristen på tillit uppstår. Och är det något som vi behöver för att stödkedjan inte ska börja gnissla så är olja i form av tillit. Extra spännande för oss är att vi kommer att ha två nya medarbetare i vårt team. Både skolpsykolog och skolkurator är nya för året och det är alltid bra att få in nya perspektiv i elevhälsoarbetet.

Nu har vi börjat läsåret 19/20. I år kommer vi på Råtorp fortsätta vårt ambition att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I år är vi extra laddade då vi har ett skräddarsytt upplägg som vi tagit fram tillsammans med den centrala elevhälsan I Karlstad. Upplägget handlar om universal design för learning (UDL) och är vårt nästa steg mot att bredda vårt arbete med tillgängliga lärmiljöer. I korthet går UDL ut på att acceptera det faktum att variation är norm särskilt i planeringsstadiet av undervisningen, men mer om UDL i kommande inlägg.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg