picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Att inspireras och att inspirera

De senaste åren har de muntliga nationella proven legat på höstterminen vilket ger ett ypperligt tillfälle att stärka eleverna i den muntliga förmågan samt göra dem trygga inför provmomenten. Redan i förskoleklass tränar våra elever på den muntliga förmågan i olika former. De berättar om sig själv, om sin familj och om böcker de lyssnat på. Detta arbete fortsätter genom hela lågstadiet och mellanstadiet där också muntliga redovisningar i olika ämnen tillkommer. Hur utmanar man då sexor som har tränat på den muntliga förmågan sedan förskoleklass? Jo, genom inspiration.

På Råtorpsskolan startade vi upp höstterminen i årskurs sex genom att titta på olika tal, en del mer kända än andra. Vi inledde med Martin Luther Kings, I have a dream från 1963 för att sedan fortsätta till Martin Luther Kings 9-åriga barnbarn Yolanda Renee Kings brandtal 2018 efter en skolskjutning i Florida. Sedan såg vi en av Hans Roslings många genomgångar vid flyktingkrisen 2015. Vi avslutade med ett spontant tacktal från P3 Guldgalan 2018 där två bästa vänner fick ta emot Årets artist och Framtidens artist i ett riktigt glädjerus. Olika tal, en del formella, en del informella, en del faktabaserade, en del känslosamma. Tal med olika syften, som att sprida kunskap, underhålla eller göra skillnad. Eleverna i årskurs sex hittade två gemensamma nämnare oavsett tal och talare: känslor och engagemang.

Efter ”talduschen” introducerade vi Tedtalks. TED står för Technology, Entertainment och Design. Kända och mindre kända människor håller muntliga presentationer kring intressanta ämnen på olika konferenser världen över. Konceptet är kort och gott,”Ideas worth spreading”. Årstaskolan i Stockholm har skapat en elevvariant av Tedtalks som de kallar Tala som Ted. Ett projekt där elever utgår från personliga händelser och erfarenheter som de sedan skriver ner i talform och redovisar för varandra. Vi tog del av elevexemplen och vi blev både inspirerade och berörda av elevernas tal.

Nästa steg blev att skapa Råtorpsskolans egna Tala som Ted med konceptet ”berättelser värda att dela”. Under hela skrivprocessen jobbade vi parallellt med retorikövningar samt skriftliga knep för att väcka både nyfikenhet och känslor. Alla tal startade med den inledande frasen, ”Vet du hur det känns…”. Vilket blir en effektfull inledning som väcker nyfikenhet oavsett vad eleven väljer att prata om. Eleverna tog sig an arbetsuppgiften med stort engagemang och många tal blev väldigt personliga. Eleverna fick sedan bearbeta texterna och förbereda talkort utifrån de skrivna talen.

Därefter var det bara träning och förberedelse kvar. Vi tränade utifrån stödord och att kunna kommunicera med sin publik. Känslan vid slutmålet, som var att redovisa inför helklass, kan liknas med en idrottsarena inför ett stort evenemang: fokus, nervositet och repetition. Några elever övade tillsammans medan andra gick ensamma och memorerade talen i huvudet. Tala som Ted projektet pågick under flera veckors tid så eleverna blev väldigt trygga i sina tal.

Lärare och elever på Råtorpsskolan årskurs sex fick sedan ta del av fantastiska personliga berättelser, minnen och händelser. Det blev ibland känslosamt och ibland rann tårarna. Att dela med sig av personliga berättelser, att beröra andra, har gjort att våra sexor lärt känna varandra bättre. Vi har blivit känslosamma tillsammans vilket har varit oerhört lärorikt. Känslor är jobbiga på olika sätt men det är viktigt att lära sig att de inte är farliga på något sätt. Istället finns det något fint i att våga visa känslor och att dela känslor med varandra.

Att få uppleva press och nervositet är också lärorikt särskilt när man känner sig förberedd, för det är då man ofta klarar av den pressade situationen. Många av våra elever i årskurs sex har gjort en resa under den här hösten. Eleverna har övervunnit rädslor, utmanat sig själva och delat med sig av väldigt personliga berättelser. De har genom sina tal berört andra och framför allt så har de lyckats med sin prestation. Att övervinna rädslor och att uppleva känslan av att lyckas är stärkande. Inspiration gör något med oss människor, men att beröra gör nästan ännu mer.
/Veronica Borg och Sofia Tysklind Kling, lärare Råtorpsskolan

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg