picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Att vara fritidspedagog på Råtorpsskolan

Vi fritidspedagoger har alla ett uppdrag att jobba utifrån våra styrdokument. Detta kan göras på olika vis och under olika förutsättningar. Jag har arbetat som fritidspedagog på olika skolor och ser en tydlig skillnad på hur man arbetar, hur samarbetet mellan lärare och fritidspedagog ser ut samt vilken status vi som fritidspedagog har. I min yrkesroll på Råtorpsskolan är mitt uppdrag tydligt, så tydligt det kan bli när man jobbar med människor. Tyngden ligger på vår verksamhet i fritidshemmet där vi utgår från våra styrdokument, som lägger grunden för de aktiviteter vi har. Vi utgår från barngruppen och anpassar aktiviteterna efter dem så att alla ska kunna delta. Vi ser till att skapa tillgängliga lärmiljöer på fritidshemmet. I detta har vi fortbildats för att verkligen förstå hur viktigt detta är och varför denna aspekt alltid ska finnas med i vår planering. Vi informerar vårdnadshavare om aktiviteterna och även syftet med dem utifrån styrdokumenten. Detta sker via vår sajt, som föräldrarna kan prenumerera på.

Vi fritidspedagoger har generöst med tid för att tillsammans planera och reflektera kring vår verksamhet och våra elever. Behöver vi handledning har vi alltid möjlighet till det genom vårt elevhälsoteam med vilket vi har regelbundna möten för att lyfta det som händer i våra grupper. Vår huvudsakliga tid i elevgrupp sker i första hand under fritidstid, dvs under morgonstunden då vi tar emot våra barn, frukosten och morgonrasten samt under lunchrasterna och eftermiddagens fritidstid där vår planerade verksamhet ligger. Våra mötestider är förlagda under skoltid för att så många av oss som möjligt skall kunna delta.

Behöver någon klass vår hjälp under skoltid kommer alltid det uppdraget från vårt elevhälsoteam. Vi arbetar i stort sett alltid gentemot elevgrupper, inte individ, (återkommer till undantagen längre fram). Detta inleds alltid med ett möte där situationen förklaras och där fritidspedagog tillsammans med elevhälsan jobbar fram ett tillvägagångssätt som vi anser ska förbättra situationen som uppstått. Som fritidspedagog handleds jag och har regelbunden kontakt för reflektion och utvärdering med representant från elevhälsoteamet och i detta samarbetar jag självklart med klassläraren.

Att arbeta gentemot elevgruppen är vårt huvudsakliga tillvägagångssätt men det finns tillfällen då vi riktar oss mot individ, tex om ett barn har diabetes för att kunna avlasta dess resurspersoner vid tex raster, ledighet mm. När barn med dessa behov börjar på skolan får vi alla en grundläggande utbildning vilket gör att vi alla känner oss trygga och kan således skapa trygghet gentemot dessa barn och deras föräldrar.

Vid tillfällen där föräldrar önskat hjälp med språkträning har jag som fritidspedagog med handledning av logoped fått material för att kunna träna med ett barn.

Vår rektor sätter ett stort värde på oss fritidspedagoger och är tydlig med vilket uppdrag vi har, hur det skiljer sig från lärarnas och hur vi kan komplettera varandra. Det gör att jag känner mig stolt över att arbeta som fritidspedagog på Råtorpsskolan.
/Pia Holmberg, fritidspedagog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg