picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Jakten på det lilla ordet främst går vidare

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För mig är det två meningar i Skollagen, som sammanfattar vad mitt arbete som rektor handlar om. Det finns inga tvetydigheter i dessa meningar. Inga bör eller borde. Det är en tydlig viljeriktning från lagstiftaren. Ordet ska signalerar att ansvaret ligger hos oss i skolan.

I en rad tidigare inlägg på bloggen har vi beskrivit hur vi arbetar med praktiskt elevhälsoarbete på våra två skolor. Har kommer föga överraskande ett till. Främst förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot målen var det alltså. Det är ju något som rimmar väl med vad Skolkommissionen kom fram till i sitt slutbetänkande. Skolkommissionen kallar det att ha fokus på elevernas lärarande, utveckling och välbefinnande. Hälsofrämjande och välmående är begrepp som jag anser, med all rätta, fått ta större plats både på skolor och i debatten. Jag hoppas att dessa två begrepp äntligen kan klämma sig förbi begrepp som disciplin och studiero.

Min inställning är att om skolan lyckas skapa lärmiljöer där våra elever mår bra och känner att vi vuxna bryr oss på riktigt, så kommer behovet av att särskilt skriva fram riktlinjer kring disciplin och studiero (läs: förbud mot mobiler/kepsar/valfritt ord eller företeelse som vuxenvärden just nu reagerar på) bli lika relevanta som att säkerställa att det finns paraplyer i Atacamaöknen*. Jag vet att det kan upplevas provocerande, men jag anser att vi ska lägga kraft på att skapa så goda lärmiljöer vi kan för våra elever och då kommer också symptomen på när vi misslyckas med detta minska. 

Idag var jag inbjuden till morgonröris på Södra Råtorps skola. Det var trivselledarna och två av pedagogerna som bjudit in till en hederlig, klassisk morgongymnastik. Ett sätt att väcka kroppen och få upp lite puls inför skoldagen. Det är ett bra exempel på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Läser man Torkel Klingberg och Anders Hansen, så får man en större förståelse för hur viktigt det är att hitta en balans mellan skolarbetet och rörelse. Om man vill dra det till sin spets kan man säga att pulshöjande aktiviteter, oavsett vad det är för typ av aktiviteter, främjar inlärning. Att det dessutom främjar hälsan gör att vi i skolan inte kan/ska/får blunda för detta. Hittar vi en bra balans så kommer vi stödja eleverna i deras utveckling så att de når ännu längre.

Ytterligare en viktig faktor är att vi gör aktiviteten tillsammans. Vuxna och barn genomför samma rörelser, utifrån sin egen förmåga (även en rektor med nordeuropas stelaste baksidor kunde hänga med) och det som händer när vi gör saker tillsammans är att vi börjar le och ha roligt. Det är på något sätt oundvikligt. Det skapar sammanhållning och det bygger tillit. Så har ni vägarna förbi Södra Råtorps skola på morgonen, så stanna till och var med när våra Trivselledare genomför sitt program. De kör tisdag till fredag kl. 08.00 i ungefär 10 minuter. Välkommen!

/Magnus Sjödin, rektor

*Atacamaöknen är världens torraste plats och ligger i norre Chile. Där faller det en mm nederbörd om året.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg