picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Samarbete mellan förskola och skola ur ett elevhälsoperspektiv

Ett par gånger per läsår träffas personal från förskola, förskoleklass och fritidshem på Råtorp. Vid dessa tillfällen har vi erfarenhetsutbyten och diskussioner om övergång och samverkan. Vi har ett upplägg där förskolans pedagoger besöker sina ”gamla” barn i förskoleklassen under höstterminen och skolans pedagoger från i förskoleklass och fritidshem besöker förskolans verksamhet under våren. Det är en rutin vi haft de senaste åren på Råtorp och upplägget är uppskattat av både pedagoger, förskolechefer och mig som rektor.

Vi har haft ett huvudfokus på ett generellt erfarenhetsutbyte, men senast vi sågs tog vi ett kliv ytterligare i ett mer fördjupat samarbete. Nu tittade vi på varandras styrdokument och diskuterade likheter och skillnader i skrivningarna kring språket. Det är först när vi kan relatera våra egna styrdokument till andras, som vi kan börja nysta fram en progression mellan våra verksamheter. Det var inte helt självklart att utgå från språket, vi har ju mycket annat som är intressant att diskutera kring: digitalisering, hållbar utveckling, miljöperspektivet mm. Språket är dock något som ständigt är närvarande i våra verksamheter. Dessutom har våra resultatdialoger visat att det är just kring språket hos våra yngsta vi behöver bli ännu mer systematiska. Ett tydligt tecken på det är att kommande höst så är ambitionen att det ska finnas en förstelärare i SV på samtliga kommunala lågstadieskolor i Karlstad. 

Inom förskolan pågår för fullt diskussionen kring ett förhållandevis nytt begrepp, undervisning, och ur det perspektivet är det extra viktigt att skola och förskola samverkar och att vi som arbetar som skolledare säkerställer att förskolan inte skolifieras utan behåller sin särart likväl som skolan ska göra det. Vi landade i att ledningen tillsammans med pedagoger från förskola, fritidshem och förskoleklass ska formulera en gemensam plan för hur vi ska arbeta vidare tillsammans. Det är ett spännande och viktigt arbete. För vår del kommer planen även definiera med vilka glasögon vi gör våra verksamhetsbesök. Vi vässar helt enkelt systematiken kring ett redan väl fungerande forum och det är ett viktigt steg mot en högre måluppfyllelse för våra elever längre fram i skolan.

Det har ju hänt en del i våra styrdokument, förskoleklassen och fritidshemmet har fått egna kapitel i läroplanen. Dessutom finns det sedan ett par år obligatoriska bedömningsstöd för skolan. Förskolan kommer ju få en ny läroplan inom en snar framtid. När den kommer så ska vi ytterligare jämföra och se hur vi kan komplettera varandras verksamheter. Om vi kan säkerställa att vi har en tydlig progression från förskolans verksamhet in i skolans verksamhet, så säkerställer vi även att vi anpassar skolans undervisning på organisationsnivå dvs. det blir ett ordentligt lyft i det främjande elevhälsoarbetet för skolans del. 

/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg