picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Fritidshemsbiennalen

Fyra fritidspedagoger och biträdande skolledare från Råtorps skolor har under två dagar deltagit på Fritidsbiennalen i Norrköping. När vi nu lämnat Fritidshemsbiennalen är vi om möjligt, ännu mer stolta över att vara fritidspedagoger och över att vi har en pedagogisk ledare som lyfter och bekräftar vår kompetens.

Under dessa två dagar har vi tagit del av aktuell forskning, workshops, utställningar och inspirerande föreläsningar. Dessa har fått oss att förstå att vi är i framkant i vårt arbete på våra fritidshem utifrån måluppfyllelse i våra skrivningar i Lgr. 11 kap 1,2 och 4. Vi är också stolta över vår verksamhet och fyllda av inspiration och idéer inför vårt fortsatta arbete med våra elever.

En inspirerande föreläsare var bl.a Benjamin ”Beppe” Singer som lyfte fram vår betydelse för eleverna då han poängterade att vi som fritidspedagoger är en del av deras barndom vilket ger oss en enormt viktig roll som både förebilder och medmänniskor. Vi har också deltagit på föreläsningar om Lekäventyr som metod för att arbeta med läroplanens mål på ett systematiskt sätt, matte och it, samt teknik som en del i vår verksamhet.

Vi är STOLTA att få arbeta på Råtorps skolor!

”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”!

/Margareta Oscarsson, Emma Edvinsson, Pia Holmberg och Mia Blom -fritidspedagoger på Råtorps skolor
Emma Stridsberg – biträdande skolledare på Råtorps skolor.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg