Elevhälsan på Råtorp

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Du blir vad du tänker

I mitten av augusti deltog vi på The Mindset conference. Där fick vi lyssna på Carol Dwecks tankar kring Mindset. Nu har jag läst hennes bok Mindset- Du blir vad du tänkerDet är en bok jag varmt kan rekommendera. I boken så redogör Dweck för två olika mindset: fixed mindset och growth mindset. Hon visar exempel på hur dessa olika tankesätt kan gestalta sig hos personer men även i organisationer. Och det är här jag tycker det blir extra intressant. En organisation kan präglas av ett visst tankesätt precis som individer kan göra det. Metoden för att utveckla tankesättet är dock det samma. 

För oss som arbetar i skolan är det viktigt att vara uppmärksam på både individ och organisation. Det Dweck lyfter fram är att vi måste tro på utvecklingen av intellektet och inte se våra förmågor och talanger som något givet och statiskt. Det är något som kan utvecklas och här kan vi i skolan spela en stor roll. Dweck ger exempel på pedagoger som ställer höga krav på samtliga elever i gruppen samtidigt de fokuserar på att skapa en atmosfär av omsorg och tillgivenhet till eleverna. Kort sagt: utmana och vårda.

De elever som hamnar i en sådan lärmiljö, där fokus ligger på utveckling och trygghet, kommer utveckla ett tanksätt som präglas av nyfikenhet och en vilja att lära. I den miljön blir återkoppling en möjlighet att lära ytterligare. Fokus hamnar på process snarare än produkt. Det är inte någon skillnad i en organisation. Vi som arbetar i skola har ansvaret för utvecklingen hos våra elever och då kan det vara rimligt att vi har fokus på just utvecklingen. Det i sin tur ställer krav på att vi vågar vara öppna och prestigelösa i våra uppdrag. Jag tror mycket på det kollegiala samtalet, som en väg in i ett growth mindset på organisationsnivå, men det kräver att vi släpper in andras åsikter och lägger fokus på vår egen inre utveckling. Först då kommer det kollegiala samtalet bli den hävstång i förbättringsarbetet som den är tänkt att vara.

Boken huvudbudskap hittas redan i titeln, så om du inte vill läsa boken så reflektera över titeln: du blir vad du tänker. Hur tänker du kring din roll i skolan? Som ledare i klassrummet eller på fritidshemmet? Som chef? När vi börjar reflektera kring den typen av frågor så börjar, enligt Dweck, resan mot ett Growth mindset. Lycka till på resan!

/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg