picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Det är viktigt för mig att det går bra för dig

Lars Svedberg har skrivit en bok om Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning. Boken är välskriven och bra och den väckte många tankar hos mig när jag läste den. En sak som jag brottats med som pedagogisk ledare är hur och när verksamhetsbesök ska göras. Jag har letat och famlat efter metoder som känts bekväma och relevanta, men ännu inte funnit något som passar mig eller de verksamheter jag har varit ledare för. Det är lätt att få dåligt samvete och känna sig otillräcklig som ledare när man inte riktigt träffar rätt. Då var det skönt för mig att läsa vad Svedberg lyfter fram i sin bok, som en av de viktigaste delarna i ett pedagogiskt ledarskap är:

  • Skapa förutsättningar för elevers lärande och lärares undervisning
  • Stärka professionen genom kollegialt lärarande
  • Analysera sambanden mellan metoder, elevernas lärande och skolans resultat

När jag tittar på dessa tre punkter så inser jag att jag inte leder genom verksamhetsbesök utan jag leder genom vårt arbete med elevhälsa. Det är där jag kan säkerställa att våra elever får det stöd och den utmaning de har rätt till och det är även där jag får möjlighet att var femte vecka träffa varje arbetslag i kollegiala samtal kring elevernas lärarande och utveckling. Jag tar även med mig ytterligare en sak från Svedbergs bok. Det är ett citat som jag tycker sammanfattar vad ledarskap går ut på:

”Det är viktigt för mig att det går bra för dig.”

I den meningen finns mycket av det ledarskap jag vill stå för. I den meningen, menar Svedberg, finns det som är viktigt gällande ömsesidighet, respekt och arbetsglädje. Jag har anammat detta citat och nästan tvingat citatet på våra verksamheter. Det ska vara viktigt för varenda pedagog på Råtorp att det går bra för varenda elev i våra verksamheter. Det ska även vara något som präglar samarbetet mellan och inom arbetslagen på våra två skolor. 

Nu finns citatet utanför det rum elevhälsoteamet håller till på Råtorp. Det gör det för att påminna om det grundläggande i allt arbete med människor, nämligen det behov vi har att bli sedda och bekräftade i vårt arbete. Vi får inte glömma bort den delen av det kollegiala arbetet. Vi får inte glömma bort att bry oss om varandra.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg