picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

STOLT

Då var läsåret 2017/2018 igång ordentligt. Äntligen är cykelställen fulla och skolgården full av förväntansfulla elever och pedagoger!

I år kommer vi på Råtorp lägga fokus på att vara stolta. Det är vi ju alltid, men nu ska vi arbeta mer systematiskt med just STOLT. Vi ska vara Starka-Trygga-Olika-Lika-Tillsammans. Inom ramen av vår arbetsplan har vi valt detta upplägg för att ytterligare få en dimension på det elevhälsoarbete som sker i skolan och på fritidshemmet. Det handlar om att skapa delaktighet och tillgänglighet för våra elever. 

För att få till detta har vi haft ännu större fokus på arbetet med elevhälsan dvs. det arbete som alla på skolan genomför med sina elever. Arbetet med elevhälsan är dynamon i vårt förbättringsarbete och vi kommer arbeta hårt för att nå varenda elev varenda gång. Våra fritidspedagoger kommer få en större och viktigare roll kommande läsår. Vi kommer sjösätta vårt speglade mentorsskap dvs. att alla elever som har plats på fritidshemmet kommer att ha två mentorer, en fritidspedagog och en lärare, där fritidspedagogen ansvarar för elevens utveckling när det gäller Normer och värden och lärararen ansvarar för elevens utveckling när det gäller Kunskaper. Vi tror att detta upplägg skapar bättre förutsättningar för samsyn och samarbete mellan våra verkamheter och det kommer komma våra elever till gagn.

Dessa två mentorer kommer, tillsammans med sina mentorsgrupper, planera upp en del av vårt värdegrundsarbete som vi kallar samtalsgrupper. Där kommer varje bokstav i STOLT lyftas fram och vi avslutar det värdegrundsarbetet med en gemensam friluftsdag i slutet av VT 2018. Kort sagt: STOLT ligger till grund för vårt främjande arbete kring likabehandling.

Jag tror också det är viktigt att skapa sammanhang och få våra olika processer att jacka i varandra. Då är det bra att ha ett tankestoff som kan klä dessa processer. Det är på det sättet vi landade i att arbeta med STOLT. Karlstads kommun håller just nu på att tänka till hur vi skapar ett nytt vi utifrån de nya förutsättningar som finns just nu i vår kommun. Vi utlyste därför en tävling för våra pedagoger som bestod i att formulera en mening som de tycker bäst sammanfattar vårt arbete på Råtorp. Det förslag som sedan fick flest röster bland pedagogerna var: Lika-Olika-Starka-Tillsammans. Vi gillade verkligen förslaget. Problemet var bara att om första bokstaven i varje ord lästes uppifrån och ner så blev budskapet ett helt annat. Vi gjorde därför en liten komplettering och landade i STOLT. Vi tycker det passade lite bättre än LOST…

/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg