picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Stärkt elevhälsa

Mitt under sommarlovet kom en viktig nyhet från regeringen gällande elevhälsa. En utredning ska genomföras för kartlägga och analysera hur vi arbetar med elevhälsoarbetet ute i våra skolor. Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Jag ser detta som en naturlig följd av Skolkommissionens slutrapport som kom ut tidgare under året. Det är även logiskt att det är en av regionscheferna på SPSM som fått uppdraget. Den delen av rapporten som handlade om Elevhälsan andas väldigt mycket SPSM. Det är bra att detta perspektiv lyfts fram hårdare och tydligare. 

Vi har diskuterat mycket hur vi ska säkerställa att varenda elev får den stöttning som hen har rätt till och vi i skolan är skyldiga att ge. Vi har landat i att vi måste utveckla våra lärmiljöer. De ska vara tillängliga för alla. Det innebär att kravet på pedagogernas planeringar är höga. Planeringen ska utgå från kursplanen samtidigt som progression ska finnas. Dessutom ska undervisningen som genomförs få med samtliga elever i gruppen. Och det är här vi ska lägga vår kraft. Vi är fast övertygade att elevhäsloarbetet startar i pedagogernas planering. Då är det också där vi ska fortbilda oss och bredda vår kompetens. Här har SPSM massor med bra material att erbjuda. 

Under kommande läsår kommer tillgängliga lärmiljöer stå i fokus hos oss på Råtorp. Vår analys visar att det är dags att ta nästa steg i vårt förbättringsarbete gällande elevhälsan. Fram till nu har vi analyserat vår verksamhet utifrån begreppen organisation-grupp-individ. Nu kommer vi ersätta grupp med tillgängliga lärmiljöer. Samtidigt kommer vi ytterligare stärka våra rutiner kring extra anspassningar, intensifieringen av dessa samt särskilt stöd.  Elevhälsan kommer besöka varje arbetslag en gång per termin för att genomföra kollegiala samtal utfrån delaktighet och tillgänglighet. Vi kommer ta hjälp av SPSMs material kring tillänglighet och vi är övertygade att vi på detta sätt ökar graden av det främjande arbetet dvs. jakten på främst går vidare. 

Den utredning som ska genomföras ska redovisas senast den 20 januari 2019. Jag vågar nästan sätta en löning på att tillängliga lärmiljöer kommer lyftas fram som en modell att säkerställa att vi får med oss varenda elev. Någon som sätter emot?
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg