picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Övergången mellan förskola och förskoleklass

De nya skrivningarna för förskoleklassen kom ut den 1 juli 2016 och har snart funnits med i verksamheten ett helt läsår. De var ett välkommet styrmaterial för oss som arbetar i förskoleklass. Tidigare har vi år efter år fått ”skapa” vår egen läroplan och vad vi ska arbetar efter. Nu äntligen har vi något att luta oss mot och något som vi måste styras efter. Det gör ju arbetet lättare eller kanske svårare för en del av oss. Hur det än ser ut för dig så är det tydligt vad vi ska göra och vad vi ska ge eleverna under deras första år i skolans värld. Det som jag ser som en stor vinst med de nya skrivningarna är att det ökar likvärdigheten i förskoleklasserna.

Precis som tidigare trycker skolverket på att förskoleklassen ska agera som en bro mellan grundskolan och förskolan. Det står klart och tydligt att förskoleklassen ska erbjuda arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Detsamma gäller i förskolans läroplan som skolverket har uppdaterat och bland annat lagt till att arbetslaget ska förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Jag tycker att vi på Råtorp har en väldigt genomtänkt och genomarbetad övergång mellan förskolan och förskoleklassen. Vi har gemensamma möten under skolåret, vi från förskoleklass och fritidshemmet besöker förskolorna under året. Tack vare dessa möten och besök så kan vi ha en öppen dialog om vad vi önskar att eleverna har med sig för att vara väl rustade inför skolans verksamhet och vi får också en stor inblick i vad/vilken verksamhet eleverna lämnar.

Vi har en inskolning till förskoleklass som pågår vid tre tillfällen under våren och vi träffar alla blivande föräldrar under våren på ett överlämningssamtal tillsammans med överlämnande pedagog från förskolan. På detta vis träffar vi både de blivande eleverna, som får besöka skollokalerna vid flera tillfällen och vi har en stund enbart för vårdnadshavarna, där de får prata om sitt barn i lugn och ro. Det innebär att när sommarlovet börjar har vi elever som varit på skolan och besökt förskoleklass och haft besök på fritidshemmet. Vi har vårdnadshavare som har träffat mottagande pedagog i förskoleklassen. Det brukar innebära att vi har lugna föräldrar och trygga elever när skolan startar i augusti.

Självklart tar detta arbetssätt med inskolningen ganska mycket tid, men det är värt varenda minut. Att få ta emot en klass på hösten där vi redan känner varandra lite grann, där vårdnadshavarna har fått träffa oss, alla har vi ett ansikte på varandra, allt detta bidrar till vanligtvis en väldigt lugn och trygg start på höstterminen. Vilket gynnar elevernas utveckling och lärmiljö. Genom detta sätt har vi ”bara” att få ihop klassen till en bra grund, till att känna samhörighet och skapa vi-känsla. Men det är ett helt annat arbete.

/Jessica Ekberg, förskollärare i förskoleklass på Södra Råtorps skola

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg