picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Likvärdighet på fritidshemmen

I tisdags träffades några rektorer på Skolområde Väst i Karlstads kommun för att diskutera hur vi ska arbeta vidare med våra fritidshem. Med oss på mötet hade vi en representant från våra fritidshem. Eller rättare sagt fritidspedagogerna hade med sig sin rektor in i mötet. Fritidspedagogerna hade inför mötet pratat med kollegorna i sina arbetslag för att ta reda på vilka behov som finns i verksamheterna. Vi gick laget runt och detta var som lyftes:

(Tack Biggan för din expemplariska handstil!)

Vi landade snart i att lägga fokus på erfarenhetsutbyte för att sedan se vad det leder till. Tanken är att två skolor samarbetar och gör verksamhetsbesök hos varandra. Det som framkommer där får sedan ligga till grund för hur vi arbetar vidare. Det var ett bra möte med stort fokus på verksamheten och professionen. 

Vad har nu detta med elevhälsan att göra? I mitt huvud är ovanstående att bra exempel på hur vi kan arbeta främjande på organisationsnivå. Genom att utbyta erfarenheter och få spegla sig i någon annans lärmiljö och vardag så kommer nya tankar skapas som i sin tur gör det lättare att möte alla de elever som finns på våra fritidshem. Genom variation kan vi få syn på likvärdigheten i våra verksamheter.

Vi pratar ofta om att undervisning ska vila på forskning, men vi får inte glömma bort den beprövade erfarenheten. Här tycker jag det blir extra spännande. Jämförelsevis finns det lite forskning gjord på fritidshemmet, det i sin tur leder till att det finns ett stort utrymme för att skapa beprövad erfarenhet. Jag tror att det perspektivet är något som tilltalar våra fritidspedagoger och som ger fritidspedagoger en möjlighet att fokusera på elevhälsoarbetet genom att komplettera och kompensera. Inte genom schemalagd läxhjälp på fritidstid utan genom fritidshemspedagogik dvs skapa relationer till eleverna och lyssna in behovet hos individen. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen framöver!

/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg