picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Läslyftet

De flesta skolor runt om i Karlstad har fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt just nu. Det har även vi på Råtorp. Veronica har beskrivit hur hon arbetar med detta i vår Förberedelseklass i ett tidigare inlägg. Jag tänkte beskriva hur vi arbetar med detta på organisationsnivå på våra två skolor. Vi har valt att lägga stort fokus på likvärdigheten i detta års arbetsplan. Vi ser att vi har höga meritvärden för våra elever i åk 6 samtidigt ser vi att skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är alldeles för stort. Vår analys ledde fram att vi behöver fokusera på likvärdighet

Efter diskussioner i kollegiet bestämde vi oss för att göra detta i form av Läslyftet. Vi har tidigare lärare som deltagit i Matematiklyftet och det som framkom i samtal var att innehållet givetvis var viktigt, men det viktigaste var erfarenhetsutbytet kollegor emellan. I mötet mellan erfarenheter skapas ett driv till förbättringsarbete i verksamheterna. Vi skickade därför en av våra medarbetare för att få fortbilning i att vara lärledare i Läslyftet. Vi såg samtidigt till att ytterligare en av våra medarbetare, som tidigare varit lärledare inom Matematiklyftet, involverades i upplägget kring Läslyftet. 

Sedan höstterminstarten träffas samtliga lärare från Förskoleklass upp till och med åk 6 på onsdagar och utbyter erfarenheter utifån ett givet upplägg. Vi har delat upp oss i två grupper som alltså leds av varsin lärledare. Nu under våren kommer de arbeta med modulen Från vardagsspråk till ämnesspråk. Valet av modul handlar mycket om att förbereda oss ytterligare i kravet på likvärdighet när vi fått elever med en annan bakgrund än vad vi är vana vid på Råtorp.

Matematiklyftet och Läslyftet bygger på kontinuitet samt stort fokus på det kollegiala samtalet. För vår del har satsningen inneburit att vi skapat en gemensamt forum där vi kan diskutera didaktiken i våra klassrum. Det är en viktig pusselbit i vårt elevhälsoarbete. Hur man än vrider och vänder på det så startar elevhälsoarbetet i varje enskilt klassrum. Det startar i den stund läraren slår upp sina styrdokument och börjar fundera på hur hen ska omsätta styrdokumentens intentioner i sitt eget klassrum. Vi i elevhälsoteamet ser Läslyftet som en extra anpassning på organisationsnivå. En extra anpassning som vi vet kommer gagna likvärdigheten, men den kommer även gagna sammanhållningen i kollegiet. Den ger även pedagogerna stöd och ett möjlighet att ge och få tankar och perspektiv på undervisningen. Oavsett vad vår analys av verksamheterna visar när vi sammanställer läsåret 2016/2017, så kommer vi fortsättningsvis ha stort fokus på det kollegiala lärandet på våra två skolor.

Ni kommer få ta del av våra lärledares tankar kring Läslyftet längre fram. Ni kan redan nu bekanta er med dem genom att titta in i deras verksamhet i åk 4.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg