picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Förskoleklassen och de fyra perspektiven

I Läroplanen finner ni de fyra övergripande perspektiven. Det är ett historiskt perspektiv, som bland annat kan hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för samtiden. Det är ett miljöperspektiv, som ger eleverna möjligheter att ta ansvar för vår miljö. Ett av perspektiven är det internationella, som kan ge eleverna en inblick i vår stora värld och ge dem förståelse för vår kulturella mångfald inom landet. Det sista av perspektiven är det etiska perspektivet, som ska främja eleverna att ta egna beslut/göra personliga ställningstaganden och är av betydelse för de flesta av de frågor som tas upp i skolan.

Dessa fyra perspektiv går hand i hand med de nya skrivningarna i förskoleklass. Vi har bestämt oss för att se till att dessa fyra perspektiv hålls levande under skolåret och genomsyrar all undervisning. Hur är detta möjligt? Jo, när det gäller vårt arbete i förskoleklassen är det ganska enkelt att få in alla perspektiven.

I förskoleklassen på Södra Råtorpsskolan arbetar vi tematiskt. Varje vecka har sin egen bokstav och sitt tema. Vi tänker oss att det är måndagsmorgon och idag är det dags att presentera vecka L. In i klassrummet kommer Lekfulla Lisa som är expert på bokstaven L och lekar. Den här veckan lär vi oss om bokstaven L, hur den låter och ser ut och var den finns. Vi leker lekar. Vi leker ”vanliga” traditionella lekar men även lekar man lekte för längesen när farfar var liten. Vi lär oss lekar från andra länder och andra kulturer. Vi lär oss att visa hänsyn och samarbeta i lekarna och vi tränar framförallt på att vara goda förlorare och goda vinnare, som kan vara nog så svårt. Vi leker utomhuslekar och lekar som passar bra inomhus.

På detta enkla sätt har vi fått in vår bokstav, vårt tema, läroplanen och perspektiven.

Låt mig ge er ett annat exempel. Måndagsmorgon, det är samling och in kommer Dalal Däggdjur expert på däggdjur och bokstaven D. Den här veckan handlar såklart om däggdjur. Vi lär oss om några av de vanliga svenska däggdjuren och låt oss säga att igelkotten hamnar i fokus. Vi skapar igelkottar på våra bildpass, vi lär oss fakta om igelkotten; vi tar reda på vad de äter och var de bor, hur de bor. Vi sjunger om igelkotten, vi spelar teater där igelkotten har huvudrollen osv.

När veckan är slut vet vi att miljön runt omkring oss är viktig för igelkotten, att trafiken är igelkottens värsta fiende. Vi har fått veta att igelkottar eller deras släktingar bor i många olika delar av världen och vi kan säga ordet igelkott på inte mindre än 5 olika språk. Vi har lärt oss att igelkotten har funnits sedan dinosaurietiden och att man förr i tiden trodde att igelkotten var hustomtens husdjur. Vi har även pratat mycket om hur man behandlar igelkotten, både när det gäller boendet och hur man bäst matar en igelkott utan att den får ont i magen.

Ni ser, det är ganska lätt att få in perspektiven i undervisningen och inom planeringens ramar. Nu i dagarna kom det ut ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del, där vi som arbetar i förskoleklassen finner ytterligare förtydligande på vårt uppdrag. Där betonar man vikten av leken så jag kommer med glädje att fortsätta bjuda in Lekfulla Lisa till förskoleklassens verksamhet!

”I leken kan eleverna utveckla sina kunskaper, sin fantasi och sin förmåga att skapa relationer. Samtidigt ges de möjlighet att utveckla förmågan att samarbeta och kommunicera, där turtagning, regler och samförstånd är viktiga kunskaper. Här har eleverna också möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga, koncentration och uthållighet. Det är förmågor och kunskaper som i förlängningen kan bidra till ökad måluppfyllelse.” (Ur Förskoleklassen-ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del)

/Jessica Ekberg, förskollärare i förskoleklass

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg