picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Rektors roll i elevhälsoarbetet

Skollagen är tydlig med vilka professioner som våra elever ska ha tillgång till när det gäller elevhälsa. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det står inget om att det ska finnas tillgång till rektor. Det nämns överhuvudtaget ingenting alls om rektor i skollagens skivning om elevhälsa. Har inte rektor en roll att spela i arbetet med elevhälsa? Jo, självklart har rektor det, men vi behöver bläddra i Lgr 11 för att få syn på denna roll. Där står det bl a att läsa att rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. 

Min tolkning av detta är att hela skolans organisation måste ta sitt avstamp i elevhälsoarbetet. Det är i det forumet som rektor kan driva ett aktivt ledarskap. Jag landar mer och mer i att arbetet med elevhälsa skär igenom alla processer inom våra verksamheter. Det är där vi kan skapa en röd tråd och kontinuitet kring våra elever. Rektors roll blir då att ha överblick och se till att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör. Den sista meningen är direkt saxad ur Lgr 11 2.8 Rektors ansvar.

Den meningen ställer stora krav på den enskilde pedagogens kompetens. Om jag som rektor ska kunna leda ett flexibelt elevhälsoarbete, så behöver vi säkerställt att vi kartlagt elevens utveckling, att vi gjort extra anpassningar, att vi intensifierat dessa om det så behövs samt att vi satt in särskilt stöd. För att detta ska fungera så krävs det en samsyn kring elevhälsoarbetet samt att den enskilde pedagogen tränar upp sin kompetens att anpassa sin undervisning redan i planeringsstadiet. Det är i planeringen av undervisningen som elevhälsoarbetet startar. Om vi inte har det synsättet är det lätt att elevhälsoarbetet handlar om att släcka bränder och vara tvåa på pucken.

Vilken är då min roll? Som jag ser det så handlar det om att skapa föutsättningar. I vårt fall på Råtorp handlar det om att elevhälsan träffar arbetslagen med regelbundenhet under läsåret. Det handlar om att skapa möjligheter för kollegiet själva att diskutera idéer samt att få input från övrig funktioner i teamet. Min roll blir att leda dessa samtal samt hålla diskussionen på organisations- och gruppnivå så länge det bara går. Min roll är även att göra systematik av våra diskussioner och kliva på min käre gamle käpphäst: uppföljningar. Utan uppföljningar blir det ingen systematik.

Så även om rektor inte syns i skollagen när det gäller elevhälsa, så har vi en mycket viktig roll att spela när det gäller elevhälsoarbetet på våra skolor. Det är även där som jag känner mig mest hemma i min roll som rektor. 
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg