Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Temaarbete med guldkant

Att få till det där temaarbetet med flera ämnen integrerade är inte alltid lätt. Det krävs tid, planering, kollegialt samarbete och studering av de olika ämnenas kursplaner för att få ihop temat till en helhet som också blir meningsfull och berikande för eleverna. 

I början av hösten startade min kollega och jag ett vattentema arbete i ett flertal ämnen. Vår målsättning var att flera ämnen skulle vara involverade så att vi också kunde dra nytta av de olika kursplanernas liknande syften, centrallt innehåll och kunskapskrav. Ämnen som fick ingå blev svenska, engelska, biologi, geografi, fysik, teknik och bild. Vi startade faktiskt med att titta på själva målet. Vart skulle vi? Vad ville vi att eleverna skulle lära sig? Hur skulle de visa för oss att de lärt sig de uppsatta målen?  Därefter började vi skapa lektionsinnehållet och började koppla de olika ämnena till varandra. Eftersom vi märkte att ämnen som biologi och geografi låg mycket nära varandra på många sätt försökte vi vinkla de olika delarna utifrån olika belysningsområden så att eleverna skulle få möta dessa på olika sätt för att ta till sig kunskapen. I engelskan drog vi nytta av det vi lärt oss i dessa ämnen och eftersom en del av innehållet vara att skriva en faktatext i biologi/geografi om ett hav så fick engelskans innehåll bli detsamma fast om ett vattendjur efter att vi läst flera olika faktatexter om delfiner, hajar osv. Pusselbitarna började läggas i ett jättestort pussel som bit för bit visade elevernas kunskaper. 

Glädje, engagemang och motivation florerade i klassrummen och vi märkte vilken betydelse det hade när våra ämnen fick ett sammanhang med varandra. Vattnets kretslopp kom upp i små foldrar, framtidens farkoster skapades, experiment gjordes kring flyta och sjunka, vackra vattendjur i akvarell målades med engelska texter till, faktatexter om Östersjön och Medelhavet skrevs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. När sista pusselbiten skulle läggas i pusslet funderade jag på om vi skulle lyckas placera in den i pusslet. Vi hade jobbat med keramik under terminen i bild, gjort fina fiskar men nu skulle eleverna visa sina kunskaper i ett självständigt kreativt arbete med att göra en tavla där Östersjön eller Medelhavet på något sätt skulle gestaltas. Något jag aldrig testat förut. Men jag hade inte behövt oroa mig. Gestaltningar blev det och vi lade tillsammans den sista pusselbiten i vårt stora tema-pussel. 

     

Vårt vattentema var verkligen ett tema-arbete med guldkant. Hur kan det bli bättre än så här?
Nu är det bara att klura ut vad nästa tema ska handla om. Hur ska vi toppa detta? 
Men först ska vi njuta av allt det fina som vi lärt oss tillsammans och skapat i kreativa lärprocesser. Vad som blir sedan…. får vi se. 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg