picture-84-1402643420.jpg

Blogg

Möjligheten

--- Den här bloggen är avslutad. Men inläggen finns kvar här att läsa ---Vi är Möjligheten!Vår nystartade förskola har varit igång sedan Januari och ligger i Molkom.Här samsas yngregruppen Äventyret i samma lokaler som äldregruppen Upptäckten.Vår blogg speglar vår verksamhet…

--- Den här bloggen är avslutad. Men inläggen finns kvar här att läsa ---

Vi är Möjligheten!

Vår nystartade förskola har varit igång sedan Januari och ligger i Molkom.

Här samsas yngregruppen Äventyret i samma lokaler som äldregruppen Upptäckten.

Vår blogg speglar vår verksamhet på de båda avdelningarna och här kan allt från pedagogiska dilemman till verksamhetstips dyka upp.

Vi som jobbar här: Andrea, Annika, Annelie, Elin, Ellen, Malin och Ulrika

Vett och etikett i läroplanen

I VF tisdagen den 29 oktober hade Anna-Maria Stawreberg skrivit en artikel om barn och vett och etikett. Hon citerar Magdalena Ribbing som menar att vett och etikett inte ska förväxlas med gamla tiders ideal om tysta snälla barn utan som att ge barn en uppsättning verktyg att äga sin situation och veta sitt värde. Det är viktigt att jag presenterar mig, annars vet inte andra vem jag är. Det är viktigt att jag hälsar, säger tack och ser i ögonen så att andra ser att jag är någon att räkna med. Kort sagt, jag, mina ord och mina handlingar är betydelsefulla, både för andra och för mig själv. Att veta hur man ska bete sig ger säkerhet i okända situationer och stärker barnets självkänsla. Förskolan handlar mycket om att bli till i relation till andra människor. Barnen får hos oss möta många olika människor med olika egenskaper, att äga situationen handlar många gånger om att läsa av och förstå situationer. Att äga säkerhet i det sociala sammanhanget eller de olika sociala situationerna är viktigt.

Artikeln (som vi tyvärr inte kunnat länka) riktar sig till föräldrar men som pedagog i förskolan kan jag inte låta bli att koppla den till läroplanen och vårt arbete med barnen. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer” lyder ett av målen som vår verksamhet ska möta.  

Detta mål kan tolkas som att vi ska fira olika högtider i förskolan eller att vi ska prata om olika länder, men jag vill ha en vidare tolkning. Vad är en kultur? Hur många finns det? Vad innebär det och vilka ingår? 

I våra barns fall är svaret: minst två. Hemma finns en kultur och på förskolan en annan. Sedan kan mor- och farföräldrar och andra i barnets närhet stå för fler. Det varierar. Skillnaden mellan hemma och förskolan kan vara väldigt olika stor för olika barn. 

Det är förskolans uppgift att förmedla någon form av gemensam kultur. I förra blogginlägget kallade jag måltidens former en viktig kulturyttring. Att gemensamma uppförandekoder även i andra sammanhang också är viktiga delar av vår kultur går hand i hand med detta. Många barn har med sig dessa koder från sin hemmakultur och då kan vi bara bekräfta dem att de även gäller i förskolekulturen. Andra barn behöver lära sig koderna mer från grunden för att få dem med sig. Hur det än är med detta så är vett och etikett en del i förskolans verksamhet med förankring i lpfö-98/10. Än viktigare är det att är att vi bygger starka barn med självkänsla och verktyg för hur de ska föra sig.

 /Ellen

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg