Blogg

Förskoleutvecklare

Jag heter Louise Thyberg och är legitimerad förskollärare och arbetar som förskoleutvecklare i Kristinehamns kommun. I min yrkesroll arbetar jag till största del inom två områden, det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla kommunens förskolor för en ökad kvalitet i undervisningen.…
Jag heter Louise Thyberg och är legitimerad förskollärare och arbetar som förskoleutvecklare i Kristinehamns kommun. I min yrkesroll arbetar jag till största del inom två områden, det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla kommunens förskolor för en ökad kvalitet i undervisningen. Alltid med barnets bästa i fokus. Förändringar, utmaningar och flexibilitet är min vardagssituation och det bästa kvittot för mig är att se medarbetare lyckas och se deras arbetsglädje och stolthet efter att vi arbetat tillsammans!

Systematiska kvalitetsarbetet – som en hockeysäsong

I min roll som Förskoleutvecklare så arbetar jag tillsammans med mitt team för att sätta upp mål som vi ska sträva mot. Dessa mål kommer utifrån utvecklingsområden som vi upptäckt i våra analyser eller får från högre instanser. Sen blir det upp till mig och min kollega att på ett så variationsrikt, kreativt och inspirerande sätt som möjligt att få ut detta till våra medarbetare för att nå de resultat vi vill ha. Vi beskriver, visar på, handleder och coachar mot det mål vi tillsammans ska uppnå. Vi tar ju till oss kunskap på så många olika sätt. Ett sätt som vi valt att arbeta på när det gäller förståelsen av vårt systematiska kvalitetsarbete är bl.a. liknelser. Tänkte här dela med mig av en liknelse utifrån hur vi tänker om vårt systematiska kvalitetsarbete skulle vara en hockeysäsong.

Vart är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det?

I Kristinehamns kommuns förskolor är det beslutat att vi med verktyget från skolverkets kvalitetssnurra ska genomföra vårt systematiska kvalitetsarbete i förskolan. Genom dessa huvudrubriker och frågor ska vi kontrollera kvaliteten i våra verksamheter och se vilka utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med samt få syn på vad som har varit våra framgångsfaktorer! Vi ska sedan genom dessa frågor planera vår verksamhet och bestämma oss för hur dessa olika mål ska kunna dokumenteras och följas upp för att sedan ta reda på, på vilket sätt dessa insatser har gett effekt och resultat. När vi då har ett resultat måste vi kunna visa på HUR vi kom fram till detta, vilka insatser gjorde skillnad och hur kan vi se det? Hur ska vi gå vidare inför nästa termin, vad tar vi med oss och vad behöver vi ändra på?

Var är vi?

En ny säsong ska starta!

Det är dags att sätta sig för att planera årets säsong. Vi har ett nytt lag där vi inte riktigt vet exakt hur laget kommer att se ut, hur många spelare (barn) vi får tillgång till och vi vet heller inte riktigt när de anländer till laget. Vi har heller inte exakt koll på vilka intressen och förmågor vi har i laget och vilka förkunskaper som finns. Här blir det extra viktigt att gå tillbaka till analysarbetet vi gjorde i slutet av förra säsongen, i maj. Vilka framgångsfaktorer tar vi med oss från analysen, vad behöver vi arbetare vidare med inom våra utvecklingsområden? Det vi såg då var bl.a. att vi behöver bli bättre på tekningar och effektivisera spelet så att rätt spelare och tränare (pedagog) är på rätt plats vid rätt tillfälle. Det tar vi med oss som utvecklingsområde inför kommande säsong. Vilka spelare har vi kvar och vilka vet vi i dagsläget att vi får som nya? Visade några spelare extra intresse för något ute på isen som vi vill utveckla? Utifrån den regelbok (lpfö18 & skollag) som finns, vad kan laget bli bättre på? Och vad har de spelare som vi har kvar för erfarenheter som innefattar de utvecklingsområden vi har som lag?

Vart ska vi?

Nu är det dags att sätta mål inför säsongen, vad utifrån spelsystemet vill vi att våra spelare ska utveckla, upptäcka och få uppleva? Vad är det vi vill ska hända inom laget och hur ska vi få syn på det? Hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla laget och individuella spelare så långt som möjligt? Vi kommer behöva använda oss av kameran för att fota och filma olika sekvenser för att sedan ha material att analysera för vidare utveckling. Observationer är något som vi också måste göra många gånger under säsongen. Vi behöver även ha samtal med våra spelare, både individuellt och hela laget för att tillsammans utvecklas och ta vara på varandras kompetenser, erfarenheter och intressen samt självklart lära av varandra. Vi tränare behöver eventuellt skaffa ny kunskap och erfarenhet utifrån olika områden, ta reda på fakta, ta hjälp av andra och hitta tips och idéer som gynnar vårt lag. Självklart är ett guld alltid målet men vi måste grundligt sätta en plan för hur vi ska göra för att sträva åt rätt håll och framförallt hur vi ska utforma arbetet så att vi vet att vi är på väg åt rätt håll samt veta hur vi ska få syn på att guldet är möjligt!

Hur gör vi?

Nu kommer vi till en av de viktigaste delarna, hur ska vi göra för att ta guldet och för att våra spelare ska utvecklas så mycket som möjligt, ha roligt, känna sig trygga och samspela bra på isen? Vilka behov och förutsättningar behöver vi ta hänsyn till för att göra alla våra utvecklingsområden tillgängliga för alla spelare och tränare? Här har vi vår regelbok och även domare (rektor) på isen under matchtid som tar ansvaret för att spelet går rätt till och för att reglerna följs och på det sättet stöttar och hjälper tränarna och spelarna till bra matcher. Hur ska vi göra för att alla spelare ska känna sig delaktiga och lyssnade på? Vad behöver vi tränare mer för kunskap, information, forskning/litteratur för att det ska bli så bra spel och utveckling som möjligt? Här behöver vi ta fram fakta/ information och litteratur inom våra utvecklingsområden som i vårt fall är tekningar och effektiviseringen utifrån rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Titta på andra och ta hjälp av andra, hur har andra gjort som lyckats bättre och anpassa det till vårt lag. Vilka material ska vi använda och i vilka miljöer ska vi vara bortsett från isen? Ska vi alla tränare ha samma ansvar och lika fördelning inom alla områden eller ska vi dela upp det på något sätt? Huvudtränaren (förskolläraren) ska bära större ansvar, hur ser det ut hos andra lag och vad står det egentligen i våra böcker?

Det stora HURET är så viktigt i denna process:

  • Hur ska vi göra?
  • Hur ska vi dokumentera?
  • Hur ska vi sedan kunna mäta?
  • Vem gör vad och när?

Hur blev det?

Säsongen är slut, vi har gjort alla våra matcher, alla våra träningar och alla våra dagar, det är dags för analys. Blev det verkligen förväntad effekt? Och hur vet vi det? Vi måste titta på filmer och foton och gå tillbaka till observationer och reflektioner för att kika på, på vilket sätt våra utvecklingsområdet har förbättrats. Vi kan se att tekningarna har blivit mycket bättre men vi behöver ta med oss detta även inför nästa säsong som ett utvecklingsområde. Vi ser också att organisationen och arbetet med strukturen har gett bra resultat. Vi har också upptäckt andra utvecklingsområden som vi tar med oss inför nästa säsong. Vilka insatser var framgångsrika? För tekningarnas skull var det alla filmer, foton och dokumentationer som vi tränare och spelare kunde reflektera kring och utveckla vidare. Vad behöver vi utveckla mer och vad kunde vi ha gjort annorlunda ifall det inte blev en förväntad effekt? Vad tar vi med oss inför nästa säsongsstart, hur går vi vidare?

Det systematiska kvalitetsarbetet tar aldrig slut!

Det bara fortsätter och fortsätter och blir även vårt kvitto på att det vi arbetar med gör skillnad! Alla individer, arbetslag, enheter och områden oavsett titel, yrke eller utbildning har utvecklingspotential och där är det viktigt att vara medmänskligt och professionellt intresserad av vad som kan bli bättre och hur vi ska göra för att lyckas så bra som möjligt tillsammans för barnens skull.

Som en klok programledare brukade säga på förskollärarprogrammet: ”Den dagen du känner att du kan allt och inte behöver lära dig mer, packa din väska och gå hem, från den dagen är du livsfarlig för barnen”

Louise Thyberg

Förskoleutvecklare

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg