Blogg

Förskoleutvecklare

Jag heter Louise Thyberg och är legitimerad förskollärare och arbetar som förskoleutvecklare i Kristinehamns kommun. I min yrkesroll arbetar jag till största del inom två områden, det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla kommunens förskolor för en ökad kvalitet i undervisningen.…
Jag heter Louise Thyberg och är legitimerad förskollärare och arbetar som förskoleutvecklare i Kristinehamns kommun. I min yrkesroll arbetar jag till största del inom två områden, det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla kommunens förskolor för en ökad kvalitet i undervisningen. Alltid med barnets bästa i fokus. Förändringar, utmaningar och flexibilitet är min vardagssituation och det bästa kvittot för mig är att se medarbetare lyckas och se deras arbetsglädje och stolthet efter att vi arbetat tillsammans!

Din verktygslåda

Som förskollärare, barnskötare eller annan personal i förskolan behöver du bära med dig en rätt så stor verktygslåda. En verktygslåda som innehåller alla delar i vår skollag och läroplan och olika strategier och konkreta idéer på hur de ska användas. Men det viktigaste är personen som håller i verktygslådan, du!

För vad händer om en hantverkare inte kan hantera sina verktyg rätt eller inte ens känner till syftet med verktygen i verktygslådan? Hela detta komplexa arbete som sker i förskolan börjar med dig, du som person, din inställning och ditt förhållningssätt. Det är även upp till dig att fylla din verktygslåda med så bra och smarta verktyg som du bara kan, vissa verktyg kommer bli dina favoriter och förhoppningsvis har du kollegor som har andra favoriter. För när du ska bygga ett hus behövs en mängd av olika kunskap och verktyg precis som du behöver i din barngrupp och de unika barn du möter där. Det ena verktyget passar på den ena men inte den andra vilket gör att du behöver ha en bredd och kompletterande verktyg för att lyckas och ge så bra förutsättningar du bara kan.

Beroende på vilken utbildning och kompetens du har så bär du med dig olika många verktyg med olika svårighetsgrader och specialiteter. Förskolläraren har en verktygslåda som är fylld med en utbildning och specialistverktyg som den bär ansvar för. En barnskötare har en verktygslåda som är något lättare än förskollärarens och annan personal i förskolan har även de en verktygslåda som de bär med sig med innehåll. Du bär själv ansvaret över dina verktyg, hur du använder dem, hur du underhåller och servar dem samt uppdaterar dem mot nya. Både äldre och nya verktyg behöver utvärderas för att ta reda på om de håller måttet eller eventuellt behöver bytas ut. Men du äger din egen verktygslåda och ditt innehåll samtidigt som du bär ansvar för dina egna verktyg. 

Som jag skrivit innan i andra liknelser så tänker jag att den dagen som du känner att nu är verktygslådan komplett, nu har jag allt jag behöver. Då är det dags att stänga in verktygslådan i skåpet, låsa, gå hem och aldrig komma tillbaka. Utveckling och forskning rör på sig hela tiden och går framåt och är det några i vårt samhälle som möter det senaste så är det barnen som föds i nuet.

Vi har olika förutsättningar i våra verksamheter, vad gäller tid för verktygskoll, inventering och utbud på nya verktyg. Men ta vara på din verktygslåda, sköt om dina verktyg, uppdatera, byt ut och emellanåt skaffa något nytt. Verktygslådan är ditt eget ansvar att sköta om och hålla professionellt och aktuellt.

/ Louise Thyberg Förskoleutvecklare

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg