Blogg

Förskoleutvecklare

Jag heter Louise Thyberg och är legitimerad förskollärare och arbetar som förskoleutvecklare i Kristinehamns kommun. I min yrkesroll arbetar jag till största del inom två områden, det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla kommunens förskolor för en ökad kvalitet i undervisningen.…
Jag heter Louise Thyberg och är legitimerad förskollärare och arbetar som förskoleutvecklare i Kristinehamns kommun. I min yrkesroll arbetar jag till största del inom två områden, det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla kommunens förskolor för en ökad kvalitet i undervisningen. Alltid med barnets bästa i fokus. Förändringar, utmaningar och flexibilitet är min vardagssituation och det bästa kvittot för mig är att se medarbetare lyckas och se deras arbetsglädje och stolthet efter att vi arbetat tillsammans!

Förhållningssätt

För mig känns ett pedagogiskt förhållningssätt otroligt centralt, viktigt och grundläggande för att bidra till god omsorg, utveckling och lärande. Förhållningssätt är något som fascinerar mig, gör mig nyfiken och får mig att reflektera många gånger om. Vi vet att vi som arbetar i förskolan ska ha ett bra förhållningssätt men vad innebär egentligen det? Och hur kan vi arbeta med det? I vår läroplan för förskolan nämns förhållningssätt 6 gånger. Det står att:

”Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.”

”Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.”

”Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.”

”Förskolläraren ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.”

”Arbetslaget ska samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i för skolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.”

Men beskriver det här egentligen på vilket sätt vi ska förhålla oss? Hur vi ska agera och vara och hur vi ska göra? Återigen vad innebär egentligen ett bra förhållningssätt och hur kan vi diskutera och utveckla ett bra pedagogiskt förhållningssätt då vi lätt kan närma oss varandras personlighet och person istället för vår professionella yrkesroll.

I min roll åker jag runt till åtta olika förskolor där jag möter 25 olika arbetslag där det då också arbetar minst tre personal på vardera avdelning. Där får jag möta många olika förhållningssätt och även jag behöver anpassa mitt förhållningssätt. Efter drygt tre år i olika roller där jag möter medarbetare har jag fått tid till att skapa relationer. Mitt förhållningssätt förändras beroende på vilken dörr jag går in i, vilket sammanhang och person jag möter. Jag får vara med och se förhållningssätt gentemot barn, kollegor, vårdnadshavare, rektor och uppleva mitt eget möte. Men rent konkret är det för mig en skör balansgång i att arbeta kollegialt med att förbättra och utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt tillsammans med medarbetare.

Första steget blir att sortera ut vilken yrkesroll vi har på arbetet, vad som ingår i den, förväntas av oss och skillnaden mellan olika roller vi behöver ta utifrån olika sammanhang på en dag. Arbetar vi med att förtydliga vår yrkesroll och sammanhanget i de delarna kollegialt tillsammans och får en samsyn kring det så kan vi sedan enklare ge varandra både positiv och korrigerande feedback på arbetet. För då vet vi att korrigerande feedback bidrar till utveckling och det är yrket och vår yrkesroll vi vill utveckla och inte ge ”ris” till en kollega som person.

Som tidigare bloggare skrivit om så blir det även här otroligt viktigt med ledarskap och mitt självledarskap. Att leda sig själv i sin yrkesroll som kräver ett pedagogiskt förhållningssätt som innebär att vi är närvarande, lyhörda, nyfikna, lekfulla o.s.v. utifrån målen i läroplanen. För att sedan vidare föra kollegiala diskussionerna kring vad det innebär att vara närvarande eller lyhörd för dig och för mig vilket kan bidra till större förståelse och ett bättre pedagogiskt förhållningssätt. Som sagt, förhållningssätt i alla dess former och format fascinerar mig och gör mig nyfiken.

Förskoleutvecklare

Louise Thyberg

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg