picture-1190-1475676093.jpg

Blogg

På andra sidan dörren

Om man gläntar på dörren väntar ett oändligt utbud av lärmiljöer. Det kan vara allt från skolgårdens uterum till vårt lands vackra naturmiljöer. Någonstans där emellan hittar vi också stadens torg. De här lärmiljöerna utgör vår arbetsplats tillsammans med Karlstad…

Om man gläntar på dörren väntar ett oändligt utbud av lärmiljöer. Det kan vara allt från skolgårdens uterum till vårt lands vackra naturmiljöer. Någonstans där emellan hittar vi också stadens torg. De här lärmiljöerna utgör vår arbetsplats tillsammans med Karlstad kommuns barn, elever och pedagoger. Som utomhuspedagoger förankrar vi teorin med praktiken med hjälp av det platsbaserande lärandet som metod.

Genom bloggen vill vi dela med oss av våra erfarenheter och de möjligheter som det platsbaserande lärande ger. Vi hoppas att vi ska inspirera er till att ställa den didaktiska frågan ”Var lär sig barnen/eleverna bäst?” 

Vi som skriver på bloggen är Ulrika Lindenäs och Nina Holm, utomhuspedagoger på Karlstads Naturskola.

Reflektion

Det har varit höstlov och skolan med dess personal och elever får en välbehövlig timeout. Även vi som inte har ferietjänst får en liten timeout när mycket av verksamheten ligger nere. Denna paus ger oss möjlighet att stanna upp och reflektera över höstterminens start och ladda upp inför terminens sista halva.

Under de senaste åren har jag försökt att utvecklas genom att reflektera mer systematiskt. Eftersom jag som person är ambitiös och har huvudet fullt med idéer hela tiden så har jag alltid något på gång och fokus ligger ständigt på nästa uppdrag. Reflektionen och utvärderingen är så viktigt men det är också lätt att hoppa över! Det är mycket roligare att gå vidare på nästa roliga uppdrag. Men jag har blivit mycket bättre, och två personer som har hjälpt mig på vägen är min chef Maria Holm och min fantastiska kollega Nina Holm (de är inte släkt). 

Maria ”tvingar” oss i arbetsgruppen, att varje månad, fylla i en månadsrapport (se bild) där vi får möjlighet att reflektera över vårt arbete den senaste månaden. Det är toppen! Eftersom jag alltid har så många idéer och aktiviteter som jag vill utveckla lever jag ständigt med en känsla av att jag inte gör något, att jag borde göra mer. Den känslan tär på en, men genom att fylla i månadsrapporten så ser jag att jag faktiskt gör en massa saker och att verksamheten utvecklas. Månadsrapporten hjälper oss att synliggöra återkommande problem i verksamheten men belyser också ljuspunkterna i vårt uppdrag.

                                                    

Nina kom till jobbet en dag med en PP–mall (se bild) som hon ville använda för att dokumentera våra utedagar med. Den är också toppen!  Sedan vi har börjat att fylla i den så har jag börjat att se mönster. Eftersom jag även har höga ambitioner för grupperna som jag träffar brukar jag sällan hinna med det som har planerats för en dag. Mönstret som då har visat sig är att reflektionen i slutet av dagen oftast blivit kortare än planerat. De gånger som jag varit nöjd och glad över dagen är oftast de dagar som reflektionen har fungerat och vi har uppmärksammat vad vi har övat på och vad vi har lärt oss under dagen. Det är genom ”Ninas” reflektsmall som jag bäst utvecklar mig som pedagog.

                                     

Nyligen hade jag förmånen att undervisa idrottslärarstudenterna på KAU i Friluftsliv. Det var en härlig och lärorik dag för både dem och mig. Reflektionen blev så bra denna dag. Den inleddes med en övning, 36-leken, där jag genom leken får en inblick i vad deltagarna har tagit till sig under dagen. Därefter samlades vi runt elden och gick igenom dagens övningar och de fick fundera över syftet med varje övning och de fick höra mina tankar och erfarenheter av övningarna. När det var gjort fick de sätta sig med ryggen in mot ringens mitt och ett papper skickades runt. På pappret fick varje deltagare skriva en beskrivande mening om dagen på pappret. Papprets översta kant viks ner allt eftersom deltagarna skriver så man bara ser en persons tankar när man skriver. Allas meningar läses sedan upp för gruppen. Som avslutning fick de på vägen tillbaka diskutera med en kamrat och sammanfatta 3 saker som varit bra med dagen och 3 saker de lärt sig. Dessa fick de lämna in skriftligt till mig. Dessa punkter är värdefulla för mig i min egen reflektion över dagen. Det som var mest glädjande denna dag var att flera av studenterna påpekade vad värdefull reflektionen som vi gjorde var för dem. De uttryckte konkret att utan den så hade de inte tagit till sig lika mycket och förstått vikten av vissa små lekar och övningar. Det känns oerhört glädjande och förtroendeingivande eftersom studenterna strax ska ut och undervisa våra barn och ungdomar.

En av anledningarna till att jag ville bidra till denna blogg var faktiskt att jag genom att skriva dessa blogginlägg skulle få ytterligare en möjlighet att reflektera över mitt arbete. Genom mina reflektioner över fördelarna med att verklighetsförankra det lärande eleverna fått i klassrummet hoppas jag att inspirera fler pedagoger till att använda sig utav ett platsbaserat lärande i fler situationer och i olika miljöer. Då kan ni använda reflektionen till att få höra elevernas tankar om att lämna klassrummet.

/Ulrika

 

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg