Tema Kroppen

Att använda iPad, Apple TV och kamratbedömning.

I vår klass på Sundstagymnasiets Individuella program, är vi glada över att skolledning och kommun satsat på teknik. De flesta i klassen har en egen iPad, de som inte har det får låna vid behov skolans. Vi har dessutom en Smartboard i vårt klassrum. Under våren har vi även fått möjligheten att prova Apple TV i vår klass och kan konstatera att det fungerar väldigt bra. Våra elever tar ofta kort eller filmar själva med sina iPads och vill visa sina klasskamrater om händelser. Att visa direkt i iPad blir för smått då vi har elever med synnedsättningar. Tidigare har vi använt en VGA-adapter men den lossnar lätt och kontakten mellan iPad och Smartboard bryts. Dessutom blir eleven begränsad av sladden och måste sitta nära Smartboarden. Det kan vara frustrerande och i vissa fall ett hinder. Med Apple TV och funktionen AirPlay kan eleven sitta var som helst i klassrummet, där eleven k änner sig trygg. För att visa upp något från sin iPad behöver eleven inte stå framme vid Smartboarden, vilket passar en del elever bättre.  

Under vårterminen har vi arbetat med temat kroppen. Vi har delat in temat i fem områden där vi började med kroppsdelar, känslor, säga nej, hygien och avslutningsvis sex och samlevnad. Vi inledde temat med att eleverna fick göra en mindmap, där eleverna fick berätta vad de visste om kroppen. Vi kommer avsluta temat med att göra en ny mindmap för att tydliggöra vad vi lärt oss. Ett av sätten vi arbetat på för att fördjupa våra kunskaper är att eleverna gjort egna böcker i iPad. Eftersom våra elever befinner sig på olika nivåer, använder vi olika appar.

Bilderna ni ser är från när vi gjorde böcker om hygien. Vi gick till affären där eleverna fick visa oss var hygienartiklar finns och vi fotade eleverna när de höll i dem. När vi kom tillbaka var det dags och göra böcker. Några elever skriver själva och kan hantera appen självständigt, några behöver hjälp helt och hållet. Det viktiga var att eleven skulle bestämma vad som skulle stå under varje bild. En del elever läste in texten, en del läste vi in åt.

När böckerna var klara var det dags att presentera sina böcker för klassen. Varje elev fick mer eller mindre själv ansluta sin iPad via AirPlay, vilket fungerade bra. En viktig lärdom var att iPad måste vara ansluten till nätverket… Eleverna presenterades som författare och fick därefter presentera sin bok och berätta om bilderna. Efteråt blev det applåder och kamratbedömning. Det var något som vi inte provat på tidigare men även det blev lyckat. Från att eleverna efter första bokpresentationen endast använde ”bra” utökades vokabulären till ”dubbelbra”, ”superbra” och ”toppen”. Vi har märkt att flera av eleverna kan använda Apple TV oberoende av oss, vilket gör dem självständiga och underlättar kommunikation mellan övriga elever och personal.

Annelie Arnesson, Lärare

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg