Tydliggörande av kunskapskraven i Gysär13

 I Skollagen kan man i 3§ läsa ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så lågt som möjligt enligt utbildningens mål.

 I läroplan för gymnasieskolan, sid 6, står det att: Elevers möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ett personligt ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.

 Vi funderade en hel del på hur vi på Individuella programmen arbetar för att säkerställa att vi når upp till dessa styrdokument och när vi insåg at vi inte riktigt gjorde det, så beslöt vi oss för att göra ett försök till att förbättra oss inom detta område. Vi kontaktade både Skolverket och Specialpedagogiska Skolmyndigheten för att se om de kände till om det fanns något färdigt material. Vi fick svaret att de inte kände till om det fanns något färdigt material och tipset var att vi själva skulle försöka oss på att göra ett.

 Resultatet av detta blev en anpassning i appen Widgit Go SE. Anledningen till att vi valde att använda Widgit GO SE var flera, bland annat uppfyllde appen de krav vi hade på att kunna använda oss av bildstöd och talsyntes.

 Huvudsyftet med anpassningen ”Bedömning Gysär13” är att öka elevernas förståelse av sitt eget lärande samt att öka delaktigheten för elever i deras kunskapsbedömning. Anpassningen består av 5 olika delar.

 

 

 Den första delen heter ”Ämnesområden”. Här presenteras alla sex ämnesområden med syfte, centralt innehåll och kravnivåer, all information presenteras med bildstöd och talsyntes. De ”vikta hörnen” på cellerna (rutorna) visar att det finns mer information om man trycker på den

.

 I ”Enkäten” är det meningen att du som pedagog ska ändra innehållet efter det arbetsområde eller tema som ni arbetat med. Denna del är alltså inte klar men det finns exempel på hur man kan göra till varje ämnesområde. Enkäten ger inget svar på vad eleven kan utan endast en uppfattning om elevens uppfattning om sin egen förmåga. Enkäten kan sedan spara som en pdf eller som ett foto för dokumentation. 

 

 

 Under delen ”Hur vill jag lära mig”, kan eleven genom en enkät besvara frågor kring hur man vill arbeta med ett arbetsområde eller tema. Den kan användas innan ett arbetsområde påbörjas men även efter ett arbetsområde kan man ta fram dokumentet för att prata om hur det faktiskt blev.

 

 I nästa del som heter ”Kamratbedömning” kan eleverna ge återkoppling till varandras arbeten och blir på så sätt mer förtrogna med hur uppgifter av olika kvalitéer ser ut. Elevernas förmåga att göra självbedömningar kan stärkas genom att skolan arbetar aktivt med kamratbedömningar.

 I den sista delen, ”Ordlistan”, finns det förklaringar på svåra ord som man stöter på i anpassningen. Här är det fritt fram att själv lägga in nya ord och förklaringar.

Hur kan jag ta del av anpassningen?

För att kunna använda anpassningen så måste du först ha appen Widgit Go SE i din iPad. Sedan kan du köpa till denna anpassning som finns som i-app-köp i shopen i Widgit Go SE. Det finns även en lightversion som man kan ladda ned gratis och i den presenteras anpassningen lite närmare. 

 Bakom denna anpassning står Sundstagymnasiet, Karlstad Hammarö gymnasieförvaltning och vi som gjort anpassningen är Annelie Arnesson, speciallärare och Jessica Eriksson, kommunikationspedagog. Vi arbetar på Individuella programmen, Sundstagymnasiet.

Har ni frågor kring hur ni kan använda GySär13-anpassningen eller andra frågor kring detta så tveka inte att kontakta oss. Vi berättar gärna mer!

 Kontakta oss

Telefon: 054-540 1591      E-post: jessica.eriksson@karlstad.se      

Telefon: 054-540 1580      E-post: annelie.arnesson@karlstad.se    

Jessica & Annelie

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg