Samtalsmattan

Förmågan att uttrycka sina åsikter, att ha möjlighet att tycka till om aktiviteter eller att utvärdera det man varit med om är en förmåga som många av våra elever behöver utveckla. Det handlar om en persons rätt till delaktighet och att kunna påverka sin situation så mycket som det bara är möjligt

Förmågan att uttrycka sina åsikter, att ha möjlighet att tycka till om aktiviteter eller att utvärdera det man varit med om är en förmåga som många av våra elever behöver utveckla. Det handlar om en persons rätt till delaktighet och att kunna påverka sin situation så mycket som det bara är möjligt. I läroplanen för anpassade gymnasieskolan står att undervisningen skall bedrivas i demokratiska former och att eleverna skall ha inflytande på utbildningen samt att undervisningen i olika ämnen skall främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden. Ett sätt att göra detta på ett tydligt och konkret sätt är att använda sig av en metod som heter Talking Mats. Metoden utvecklades i Skottland och här i Sverige kallar vi den för Samtalsmattan.  Ett namn som väl beskriver vad det handla om, det är helt enkelt ett samtal som äger rum på en matta. Det man behöver för att komma igång är en dörrmatta, och en uppsättning med bilder för de ämnen som man tänker behandla. Mer om själva metoden kan du läsa här:

http://www.dart-gbg.org/fou/genomford_fou/samtalsmatta_start

Det finns även en bok med tillhörande film som man kan beställa från:

http://www.dart-gbg.org/sv/tips_material/samtalsmatta

Samtalsmatta före samtal                                            Efter samtal

Samtalsmattan hjälper till att konkretisera det ämne som vi pratar om och ge en tydlig bild av det man pratar om. En viktig sak när man arbetar med samtalsmattan är att man fotograferar samtalsmattan samt daterar den när man pratat klart så att det blir ett slags protokoll över det man pratat om. Detta protokoll kan man sedan återkomma till för att se om det över tid eller efter någon form av insats har skett några förändringar.

Många har efterfrågat en app för samtalsmattan och det finns nu en som heter Talking Mats, men tyvärr fungerar den inte så bra som i alla fall jag skulle önska. Vi har istället valt använda oss av en app som heter Explain Everything och är en skärminspelningsapp, vilket innebär att den spelar in allt som du gör på skärmen.

I appen kan man infoga bilder så att det ser ut precis som på samtalsmattan men med fördelen att allt spelas in så att man kan få med hela samtalet. Dessutom har man möjlighet att se hur eleven flyttar bilderna om det finns tveksamhet eller om eleven verkar säker på sin sak. Man har också möjlighet att se på sin egen roll i samtalet, om man på något sätt ställt ledande frågor eller om man på annat sätt kan ha påverkat elevens svar. Detta är ett bra verktyg att använda inför utvecklingssamtal, både att använda den fysiska samtalsmattan eller appen som även gör det möjligt att spela upp filmen för t.ex föräldrar.  Det fungerar även bra att använda samtalsmattan i grupp för att t.ex. öka förståelsen kring att alla kan tycka olika och att det är okej att man gör det.

Nedan finns en film som visar hur det kan se ut när man arbetar med Explain Everything. Ämnet som presenteras längst ned är ”skola” och bilderna i vänsterkanten som sedan placeras ut på skärmen är de olika aktiviteterna i skolan som vi pratar om. Värderingsskalan är bra – sådär – dåligt och i detta fall är det inget ljud med i filmen eftersom eleven inte ville det.

I detta fall hamnar matsalen och arbeta i grupp på ”tumme ned” sidan och det viktiga nu är att ta de situationerna/aktiviteter och prata vidare om de nästa gång. Alltså en ny samtalsmatta med ämnet ”matsalen” och bilder som representerar aktiviteter i matsalen, vilket visas i andra delen av filmen. Eftersom vi nu fått reda på vad som är det stora problemet med att gå till matsalen, nämligen att ta vatten, så kan vi nu träna på det som är svårt eller hitta en annan lösning som gör att gå till matsalen blir en trevligare upplevelse för eleven.

Länk Explain Everything

https://itunes.apple.com/se/app/explain-everything/id431493086?mt=8

Länk till recension av Explain Everything på skolappar.nu

http://www.skolappar.nu/explain-everything/

/Jessica, kommunikationspedagog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg