picture-1634-1568098697.jpg

Blogg

Hela Kronoparken

Hela Kronoparken är ett samarbete mellan förskolor och skolor på Kronoparkens skolområde.

Kartläggning av Hela Kronoparkens digitala resurser

Det svenska skolsystemet genomgår stora förändringar inom digitalisering. I en värld där vi konstant är uppkopplade ställer det krav på att vi lär barn och elever hur de ska använda sig av tekniken. I den nationella digitaliseringsstrategin som kom 2017 kan vi läsa att: 

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

Men vilka digitala möjligheter finns tillgängliga på Kronoparkens förskolor och grundskolor? Och hur används de i undervisningen med barn och elever? Som en del i samarbetet Hela Kronoparken fick vi IT-pedagoger på skolområdet, Tor Norsell och Fredrik Roos, i uppdrag av rektorerna att påbörja en kartläggning av digitaliseringen i förskolan och grundskolan på Kronoparken.
Under hösten har vi besökt alla enheter på skolområdet för att skapa oss en bild hur vi ligger till med användningen av de digitala enheter och resurser som finns tillgängliga. I och med att undervisningen kring digitalitet förtydligats i både den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö18) och den revidering av Lgr11 som gjordes 2017. Till exempel står det nu i Lpfö18 att barnen ska ges förutsättningar att ”utveckla en adekvat digital kompetens” Och i Lgr11 att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 
 
Utifrån detta så fanns det ett behov att få en översyn hur vi arbetar med detta på Kronoparken.  Många yrkesverksamma inom förskola och grundskola har fått komma till tals och beskriva hinder och möjligheter som de upplever i sitt arbete när det gäller det digitala och vi har bland annat tittat på tillgänglighet för barn och elever, dokumentationsmöjligheter, hur vi arbetar med programmering och vilka appar som används mest. 
 
Vad ska då detta mynna ut i? Jo, för att behålla den röda tråden i Hela Kronoparken där vi tillsammans jobbar med ett 1-16 års perspektiv kommer det på sikt tas fram en plan för vårt arbete med digitalisering. Ett arbete som startar i förskolan, som förskoleklassen tar vid och sen fortsätter och vidareutvecklas under låg, mellan och högstadiet ända tills barnen går ut nionde klass. Detta skapar en bra grund för vårt arbete och ett helhetstänk för våra gemensamma mål och intentioner när det gäller digitaliseringen på Hela Kronoparken. 
 
Vi ser fram emot att få följa arbetet och bidra till att planen blir så bra och tydlig som det är möjligt! 
 
/Tor Norsell, Karlavagnens förskola & Fredrik Roos, Kronoparksskolan/Frödingskolan. 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg