picture-1634-1568098697.jpg

Blogg

Hela Kronoparken

Hela Kronoparken är ett samarbete mellan förskolor och skolor på Kronoparkens skolområde.

Julmust, skumtomtar och hållbar utveckling

Det är en onsdagsförmiddag i november och på bordet står en skål med skumtomtar, en flaska julmust och tre datorer. Runt bordet sitter tre rektorer med ansvar för förskolan och grundskolan som ska ta sig an den kommande handlingsplanen för övergången mellan skolformerna.

På Kronoparken arbetar vi med utvecklingsarbete i ett 1-16-årsperspektiv som vi valt att kalla ”Hela Kronoparken”. Arbetet omfattar förskolan, grundskolan F-9 samt anpassade grundskolan.

Vår vision lyder; Kronoparken utbildar för att leva och agera i en hållbar värld – våra olikheter är våra möjligheter.

Till visionen finns flera huvudområden knutna varav vi idag jobbar extra med två av dem, nämligen Hållbart lärande och Mottagande av barn/elever mellan våra enheter.

Pedagoger från förskolan, förskoleklass och fritidshemmet träffas regelbundet i olika forum under läsåret. Denna samverkan kan bl.a. innehålla tvärprofessionella diskussioner, erfarenhetsutbyte, workshops m.m. Innehållet i träffarna utarbetas av specialpedagoger och rektorer från båda skolformerna. Syftet är att, i ett systematiskt och hållbart samarbete, verka för att barnen ges så goda förutsättningar som möjligt att lära och utvecklas, att pedagoger ska ha kunskaper om varandras verksamheter för att kunna möta barnen i deras nyfikenhet, deras förmågor och att skapa hållbara relationer där varje individs olika förutsättningar blir viktiga och en tillgång för gruppen.

Inför senaste nätverket mellan pedagogerna så hade man gjort en utvärdering av förra årets överlämning och mottagande mellan förskolan och förskolekass. Med denna utvärdering som grund sitter nu alltså tre rektorer samlade. Förutom att äta skumtomtar och dricka julmust reviderar vi handlingsplanen för att möta upp det som pedagogerna sett som styrkor och utvecklingsmöjligheter i överlämningen och mottagandet av barnen.

Vi konstaterar att delar i överlämningsdokumenten behöver revideras för att bli relevant för såväl pedagoger från förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet så de ger den information som är viktig för barnen och för deras möjligheter att lära och utvecklas så långt som möjligt.

Skolans elevhälsoteam gör flera besök på förskolorna för att särskilt studera barns lärmiljöer. Man tittar särskilt på tydliggörande, tillgänglighet och digitalisering. Mellan pedagoger sker också ett utbyte när man besöker varandras verksamheter.

På våren bjuder uteskolan in blivande förskoleklassbarn till en dag i skogen där man får träffa både nya klasskamrater och mottagande pedagoger.

Under hela maj månad, på de dagar det passar förskolan är man välkommen att äta i skolans matsal. Utöver dessa planerade aktiviteter skolformerna emellan står det alla ansvariga pedagoger fritt att samverka i den utsträckning som de anser möjligt och det finns behov av.

Detta är en del av det arbete som genomförs i samband med övergång och mottagande mellan förskola och skola på vårt område.

Tre sockerstinna rektorer avslutar sitt pass tillsammans och konstaterar att skumtomtar och julmust fungerat bra som bränsle för ett systematiskt och hållbart arbete kring övergångar mellan skolformerna på Kronoparken, allt i syfte att ge barnen de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig den utbildning de har rätt till.

Anki Andersson
Pernilla Malmgren Johannesson
Maria Hultkrantz

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg