picture-592-1429190789.jpg

Blogg

Gästbloggen

Här bloggar kloka personer ur Pedagog Värmlands nätverk.

Att arbeta med studiehandledning

Linda Calles är lärare i introduktionsklass på Rudsskolan i Karlstad. Vi tog kontakt med henne med anledning av utbildningsdagen Flerspråkiga elevers lärande – Språkutveckling med modersmål och digitala resurser, som arrangerades av Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet och Mångfald och integration på Karlstads kommun. Modersmålslärare och lärare träffades på Karlstads universitet den 26 maj och Linda delar här med sig av sina och arbetslagets reflektioner från dagen.

Linda Calles framför tavlan i förberedelseklassen på Rudsskolan i Karlstad

Studiehandledning

Studiehandledning är en självklarhet i sin utformning och sitt syfte men den är desto mer komplex i sitt utförande. Efter en inspirerande dag på Karlstads universitet med professionella föreläsare har vi nu fler nycklar till elevers skolframgångar. Frågan som kvarstår är hur vi ska använda dem.

Med risk för att vidga förlegade begrepp känner vi oss nu lite som nyckelbarn där vi är fullt medvetna om att vi har verktygen i form av forskning, goda exempel och fungerande metodik, men vi känner oss ändå lite små och vilsna. Vi har nycklarna i ett snöre runt halsen och vet vart vi ska gå, men är lite osäkra på om vi klarar uppgiften.

Åsa Wedin presenterade under dagen forskning och kunskap som visar på det vi ser i vår vardag, elever som olikt äldre generationer är fullt medvetna om flerspråkighet vare sig de äger den eller inte. Att växa upp med endast ett språk är sällsynt i ett världsomspännande digitalt samhälle där vi alla kopplas ihop på några sekunder och där information om det mesta finns att hämta på många språk. En föränderlig värld skapar nya mottagare till gamla texter och nya kontexter till föränderliga mottagare och detta behöver vi naturligtvis vara medvetna om och agera utifrån.

Eleverna i dagens skola lever multimodala liv och efter fröken Hulyas föreläsning tror jag att vi alla har en god möjlighet att skapa inlärningssituationer där elevernas verklighet blir en del av skolverksamheten och tvärtom. Hon har hittat en väg där hon når långt fler elever genom att utnyttja verktyg i klassrummet som många av eleverna redan behärskar och använder på sin fritid.

Med detta i ryggen kunde vi i våra gruppdiskussioner under eftermiddagen konstatera att vikten av en fungerande studiehandledning är avgörande och att de problem vi och många andra upplever kring kommunikation och samarbete behöver lösas snarast. Svårigheterna kring scheman och tider för studiehandledning är inget vi själva kan påverka men att försöka skapa forum för kommunikation mellan studiehandledare och ämneslärare kan vi tillsammans med rektor ta tag i. Den viktigaste framgångsfaktorn för lyckad studiehandledning är fungerande kommunikation mellan handledare och ämneslärare. I denna kommunikation bör det finnas framförhållning för att både handledare och elev ska hinna förbereda sig inför olika bedömningar och arbetsområden och därmed ge eleverna de förkunskaper som behövs för att de ska känna trygghet i undervisningssituationen.

Vi diskuterade även vikten av att ha en plattform där man samlar material som kan underlätta för studiehandledning. En bank där ämnesspecifika begrepp, instuderingsfrågor och instruerande filmer på olika språk förklarar olika arbetsområden i olika ämnen och årskurser skulle både avlasta studiehandledarna och säkra kunskapsnivån hos eleverna. Handledarnas arbetsbelastning är ojämn och ofta väldigt hög och då de omöjligt kan behärska alla ämnen på alla nivåer i skolan behövs redskap som till exempel inläsningstjänst för att de ska optimera den tid de har med eleverna.

Vi pratade också om förutsättningarna för studiehandledning och att det är viktigt att vi här liksom i andra frågor som rör skolverksamheten, har samsyn och delar förkunskaper. För att alla ska vara medvetna om hur handledning bör och kan fungera är det viktigt att fortbildning kring detta sätts in och att ansvarsområden blir tydligare. Vi kommer att satsa på att få in en föreläsning om studiehandledning och utifrån denna utarbeta strategier som gynnar samarbetet mellan ämneslärare och handledare.

 

Text: Linda Calles, lärare i förberedelseklass på Rudsskolan i Karlstad

Bild: Tobias Berger, redaktör Pedagog Värmland

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg