picture-592-1429190789.jpg

Blogg

Gästbloggen

Här bloggar kloka personer ur Pedagog Värmlands nätverk.

Studiehandledning – Nyckeln till frihet

26 maj kommer Linda Calles gå kompetensutvecklingen Flerspråkiga elevers lärande – Språkutveckling med modersmål och digitala resurser, som Regionalt utvecklingscentrum håller på Karlstads universitet. Linda är lärare i förberedelseklass på Rudsskolan i Karlstad. Vi bad henne att berätta om hur de arbetar med studiehandledning och modersmålsundervisning på skolan:

Linda Calles
Linda Calles, lärare i förberedelseklass på Rudsskolan

Modersmålsundervisning och studiehandling på Rudsskolan idag

På Rudsskolan bedrivs modersmålsundervisning efter skoltid och studiehandledning under skoltid. Tillgången på studiehandledare i Karlstads kommun är god för de flesta språk, så vi har fina förutsättningar att stötta våra nyanlända elever i deras lärande. Vi har fördelen att studiehandledarna ofta är här på skolan. På så sätt blir det smidigt och enkelt att planera och diskutera hur handledningen ska se ut för en viss elev under ett visst arbetsområde. Närheten till studiehandledarna ser vi som en förutsättning för att eleverna ska få rätt handledning och möjligheter att nå målen. En annan fördel vi känner av är att det ofta går flera elever med samma modersmål i samma klass. De kan då lägga ihop sina enskilda handledningstimmar och bli handledda i grupp. På så sätt kan de också hjälpa varandra.

Det som däremot kan vara svårt att få till är olika typer av studiehandledning. Forskning och goda exempel talar om vikten av att studiehandledningen är anpassad efter elevens behov före, under och efter lektionstid. Handledarnas scheman är fulltecknade och en ändring för att tillgodose en viss elevs behov i ett visst ämnesområde, skulle betyda att man måste se över hela schemat. Det leder till att de elever som behöver handledning under lektionen inte alltid kan få det. Handledningstiden ligger där det finns plats på schemat oavsett vilket ämne eleven har och det fungerar ibland men ibland inte. Där det inte går att få till en studiehandledning får förberedelseklassen gå in och stötta upp med språkutvecklande undervisning.  

Karlstad kommun gör nu en satsning på studiehandledning där man tillsammans ser över goda exempel och vad som behöver utvecklas i alla verksamheter, nya som gamla. Det känns positivt. Studiehandledning är en viktig nyckel till nyanländas framgång i skolan och det är av avgörande betydelse att den optimeras och hela tiden utvecklas.

Studiehandledning på arabiska
Modersmålslärare Mina Suker ger studiehandledning på arabiska med Ayat Mawed (till vänster) och Mahmoud AL Shahin (till höger).

Då all undervisning är beroende av de individer som är inblandade arbetar vi på Rudsskolan mycket med samsyn och likvärdighet. Vår strävan är att göra språkutvecklande arbetssätt, studiehandledning och förberedelsegruppens verksamhet en del av allas skolvardag och det fortgående kvalitetsarbetet. Det gemensamma ansvaret för alla skolans elever styr vårt arbete och vi försöker hitta lösningar där eleverna kan få fortsatt stöd även då de inte längre befinner sig i förberedelseklass. Behovet av stöttning och strategier för lärande är ofta nästan lika stort i ordinarie undervisningsgrupper.

/Linda Calles, lärare i förberedelseklass på Rudsskolan i Karlstad

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg