picture-342-1425415284.jpg

Blogg

Med rätt att utmanas - i en skola för alla

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth. Jag har bloggat lite oregelbundet sedan 2015. Många av mina blogginlägg handlar om att undervisa elever med särskild begåvning och om de projekt jag arbetat med kring detta. Sedan 2019 arbetar jag som lektor vid Sundsta-Älvkullegymnasiet…

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth. 

Jag har bloggat lite oregelbundet sedan 2015. Många av mina blogginlägg handlar om att undervisa elever med särskild begåvning och om de projekt jag arbetat med kring detta. Sedan 2019 arbetar jag som lektor vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, utöver det arbetar jag som inhyrd forskare vid Örebro universitet och är associerad forskare till Karlstads universitet. 

Framöver (från och med HT2020) kommer mina blogginlägg även handla om kollegialt lärande, kollegialt samarbete och differentierad undervisning även om undervisning av elever med särskild begåvning fortfarande kommer finnas med.

Jag hoppas på att kunna dela med mig av sådant jag själv lär mig genom olika projekt jag deltar i, av saker som gått bra eller mindre bra i min egen undervisning, av olika fortbildningar som kan vara av intresse och lite allt möjligt smått och gott som hör till undervisning och skola. 

Det går att anlita mig som föreläsare/utbildare kring att undervisa elever med särskild begåvning, detta har jag gjort från norr till söder i vårt land men även utomlands, detta gör jag genom Karlstads kommun. Särskilt begåvade elever och deras behov har intresserat mig ända sedan 2006 och det är inom det området jag fördjupat mig mest, jag sitter med i två internationella kommitéer kring detta. I The International Group for Mathematics, Creativity and Giftedness (MCG) sedan augusti 2019 och i European Council for High Ability (ECHA) från och med september 2020.

Om Elisabet

10 december 2018 disputerade jag inom ämnet pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, fokus i mina doktorandstudier ligger på att genom ett lärarperspektiv undersöka hur teorier kring undervisning av elever med särskild begåvning kan orkestreras i svensk skola. Mitt mål är att minska klyftan mellan praktik och forskning och bidra till kunskap kring hur undervisningen kan breddas så att fler elever ges möjlighet till en givande skolvardag, en tillgänglig lärmiljö. Avhandlingen finns att ladda ned på diva.org eller genom att klicka här.

Jag utbildade mig till gymnasielärare i matematik och kemi vid Göteborgs universitet och kombinerade detta med en magisterexamen i kemi 1997. Under min lärarutbildning funderade jag på varför vi aldrig fick lära oss något om de barn som behövde extra stimulans i skolan. Det dröjde dock ända till 2006 innan jag tog tag i denna tanke på riktigt, jag var då på matematikbiennalen i Malmö och genom en föreläsning "Matematikbegåvningar i grundskolan" av Arne Engström förstod jag att det fanns människor i denna värld som engagerade sig för dessa barn.

2008-2009 gick jag en utbildning genom Växjö universitet med Inger Wistedt som examinator, denna utbildning gav mig ett ECHA-cerifikat (ECHA - European Council for High Ability) och jag kunde därefter kalla mig "specialist in gifted education" som först i Sverige.

Efter detta ville jag på allvar göra något praktiskt för barn som behövde extra stimulans i matematik i skolan. Jag startade gruppen jag kallade "Mattevänner", barn kom på sin fritid dit. Som en direkt följd av detta startades motsvarande grupp som jag har kallat "matteglädje". Matteglädje har varit på skoltid i några skolors regi.

2012 påbörjade jag forskarstudier i matematikdidaktik och jag licentierade i december 2014 vid Karlstads universitet. Den 10 dec 2018 disputerade jag inom pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Vetenskapliga publikationer

    Brandl, M., Szabo, A, Mellroth, E., & Benölken, R. (2020). Educating prospective teachers in the field of mathematical giftedness: Comparing experiences. Paper accepted to ICME, Shanghai, China

    Vinerean Bernhoff, M., Liljekvist, Y., & Mellroth, E. (2020). University students’ self-evaluation: Digital solutions for identifying highly motivated students. Poster accepted to ICME, Shanghai, China.

    Mellroth, E. & Bergwall, A. (2020). Kollegialt lärande kring lärsituationer för gymnasieelever med särskild begåvning. Short paper presented at Madif, Växjö, Sweden.

    Mellroth, E. (2020). Teachers’ views on teaching highly able pupils in a heterogeneous mathematics classroom. Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2020.1716065

    Mellroth, E. (2019). Swedish teachers’ perspectives on educating highly able pupils. In A. Pöhls & K. Pamperien (Eds.) Festschrift für Marianne Nolte: Alle Talente wertschätzen grenz- und beziehungsgebiete der Mathematikdidaktik ausschöpfen. Münster, Germany: VTM-verlag

    Mellroth, E. & Margrain, V. (2019). Teaching highly able learners in diverse classrooms: Pedagogical possibilities through collaboration. In M. Nolte (Ed.) Including the highly gifted and creative students: Current ideas and future directions. Proceedings of the 11th International conference on mathematics creativity and giftedness. (pp. 21 – 31). Münster, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E., Vinerean Bernhof, M., Boström, M, & Liljekvist, Y. (2019). Differentiated instruction using learning management systems in upper secondary school and university level: A research proposal. In M. Nolte (Ed.) Including the highly gifted and creative students: Current ideas and future directions. Proceedings of the 11th International conference on mathematics creativity and giftedness. (pp. 378 – 380). Hamburg, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E. & Boesen, J. (2019, February). Noticing pupils’ mathematical potential – A proposal for guiding teachers. In Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M. (Eds.). (2019). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11, February 6 – 10, 2019)(pp. 3688-3695). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.

    Mellroth, E. (2019). Sverige och undervisning av elever med särskild begåvning i slutet av 2018. Kognition og Pædagogik: Tidskrift om gode læringsmiljøer 29(111 – 112), 42-47.

    Mellroth, E., van Bommel, J., & Liljekvist, Y. (2019). Elementary teachers on orchestrating teaching for mathematically highly able pupils. The Mathematics Enthusiast 16(1-3), 127-153.

    Mellroth, E. (2018). Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom. Doctoral dissertation. Karlstad, Sweden: Karlstad University Press.

    Mellroth, E. & Thyberg, A. (2018). Der Spielfeld. In R. Benölken, N. Berlinger, & M. Veber (Eds.) Alle zusammen!: Offene, substanzielle Problemfelder als Gestaltungsbaustein für inklusiven Mathematikunterricht. (Band. 1). (pp. 37-49). Münster, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E. (2017, February). The suitability of rich learning tasks from a pupils perspective. In T. Dooley, & G. Guedet (Eds.), Proceedings of the 10th Congress of European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10) (pp. 1162-1169). Dublin, Ireland : Dublin City University and European Society for Research in Mathematics Education.

    Mellroth, E. (2016, October). Developing the design of a role-play in a professional development. Poster session presented at the ERME Topic Conference ETC3, Berlin, Germany.

    Liljekvist, Y., Mellroth, E., & Olsson, J. (2016, January). Conceptualizing a local instructional theory in design research. Symposium conducted at the 10th matematikdidaktiska forskningsseminariet (MADIF) av Svensk Förening för Matematikdidaktisk forskning (SMDF), Karlstad, Sweden.

    Mellroth, E. (2015, May). High achievers in the mathematical kangaroo compared to high achievers in the Swedish national test in mathematics. In Wistedt, I. (Chair), Mathematically gifted students – challenging the Nordic egalitarian view of teaching and learning the subject.   Symposium conducted at the 5th Nordic conference on subject education (NoFa5), Helsinki, Finland.

    Mellroth, E. (2015, February). Problem solving competency and the mathematical kangaroo. In K. Krainer, & N. Vondrová (eds.), Proceedings of the 9th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1095 – 1096). Prague, Check Republic: ERME.

    Mellroth, E. (2014). High achiever! Always a high achiever? Licentiate thesis. Karlstad, Sweden: Karlstad University.

    Mellroth, E. (2013, February). Mathematically able but underachieving in school mathematics. In B. Ubuz, C. Haser, & M. A. Mariotti (eds.), Proceedings of the 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1264 – 1265). Antalya, Turkey: ERME.

    Mellroth, E. (2009). Hur man kan identifiera och stimulera barns matematiska förmågor. [How to identify and stimulate the mathematical abilities in children]. Master thesis, Växjö, Sweden: Växjö University

Några populärvetenskapliga publikationer

   Mellroth, E. & Sjöö, D. (2018). Finns det donkar i Karlstad? Nämnaren 1, 28-31.

   Mellroth, E. (2017). Med rätt att utmanas i en skola för alla: Ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Nämnaren 1. 22-27.

   Hochbegabtenpädagogik in Schweden. Labyrinth No 6

   Gifted education in Sweden from 2015 and onwards, ECHA news, vol 29, no.1, 2015, p. 4-5.

Rapporter

    Erasmusprojeket 2017-1-SE01-KA101-034247

    Mellroth, E. (2018a, May 23). Med rätt att utmanas – i en skola för alla: Att utveckla verksamheten kring att inkludera särskilt begåvade elever i lärande. [The right to be challenged – in a school for everyone: To develop practice on including highly able pupils in learning]. Retrieved from https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/medrattattutmanas_v1_del2.pdf and https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/medrattattutmanas_v2_del2.pdf

    Mellroth, E., Arwidsson, A., Holmberg, K., Lindgren Persson, A., Nätterdal, C., Perman, L., Sköld, S., & Thyberg, A. (2016). En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning i matematik. Karlstad, Sweden: Karlstad University.

Barton och Kristiansson 25 september – En dag om undervisningsstrategier

Tillsammans med Regionalt Utvecklings Centrum (RUC) vid Karlstads universitet anordnar Sundsta-Älvkullegymnasiet en dag om undervisningstrategier. Vi vänder oss till pedagoger på högstadiet, gymnasiet och komvux.

Du kommer till RUCs information och anmälan till dagen via denna länk

På Sundsta-Älvkullegymnasiet kallar vi denna fortbildning för

Arbetsminne, långtidsminne och undervisning

Dagen består av tre steg varav de två första kan förberedas flera dagar i förväg, när det passar dig och dina kollegor bäst. Grundtanken är att man ska samarbeta med ämneskollegor, men det kan fungera bra att samarbeta även över ämnesgränserna.

De två huvudpersonerna som delar med sig av sin kunskap är 

Martin Kristiansson, Karlstads universitet

och

Craig Barton, England författare till ”Hjärnan i matematikundervisning” upphovsman till Diagnostics Questions och SSDD problem.

För att skapa en brygga mellan Martins och Craigs insats kommer jag tillsammans med mina kollegor att skapa en liten film med syfte att bidra till att alla lärare oavsett ämne ska känna sig inkluderade.

De tre stegen i fortbildningen är alltså

1) Martin Kristiansson – inspelad föreläsning, ca 60 min.

2) Elisabet Mellroth med kollegor – inspelad film, ca 20 min.

3a) Craig Barton – Liveföreläsning via zoom med insprängda diskussionsfrågor, ca 90 min.

3b) Craig Barton – Frågor och samtal med Craig Barton via ZOOM, ca 60 min.

På grund av Covid-19 kommer deltagandet att ske via ZOOM, men grunden för att genomföra och utveckla lyckade undervisningsstrategier är kollegialt samarbete. Vi uppmuntrar därför er som deltar att så långt som möjligt, under rådande omständigheter, sitta tillsammans med era närmaste kollegor.

Det övergripande syftet med denna fortbildning är att med utgångspunkt från forskningsresultat prova konkreta metoder för att fortlöpande utveckla vår undervisning så att eleverna lyckas bättre. Genom detta arbete får vi tillfälle att reflektera kring och diskutera undervisning och förhoppningsvis hitta (bli inspirerade till) nya sätt och förfinade strategier i vår undervisning. 

Om Martin Kristiansson – Karlstads universitet 

Martin Kristiansson arbetar som forskare och lärarutbildare i ämnet samhällskunskap på Karlstads universitet. Han är verksam inom Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik där forskning bedrivs om undervisningen i de samhällsorienterande ämnena utifrån dess syften, villkor och betydelse för elevers lärande. 

Om Martins föreläsning: Kognitionsforskning användbar i lärares undervisning 

Det finns en utbredd föreställning om att forskning bör ingå som en del i skolans strävan att uppnå sitt uppdrag. Vilken forskning och på vilket sätt den ska ingå råder det dock delade meningar. För lärare kan man tänka sig att forskning som på något sätt hjälper dem att utveckla sin undervisning så att eleverna lär sig bättre är särskilt intressant. Ett forskningsområde som har potential att ge ett bidrag till detta behov är kognitionsforskningen. Föreläsningen handlar om att först ge en introduktion till och överblick över vad denna forskning har att säga om hur vi lär oss saker genom att studera relationen mellan arbetsminne, långtidsminne och omgivning. Detta lägger en grund för föreläsningens andra som handlar om hur undervisningen och dess villkor kan utformas för att underlätta elevers lärande genom att ta hänsyn till denna relation. 

Om Craig Barton – inbjuden talare från England 

Craig Barton har undervisat matematik i 15 år. Förutom att undervisa är han även involverad att utveckla undervisning på olika nivåer ifrån ett tydligt elevperspektiv både i England och internationellt. Han har skrivit flera böcker, t.ex. “How I wish I’d taught maths” and ”Reflect, Expect, Check, Explain”. Han ger regelbundet ut poddar som handlar om undervisning  Mr Barton Maths Podcast, och har skapat flera gratissidor med undervisningsmaterial se länkar: mrbartonmaths.com, diagnosticquestions.com, variationtheory.com, ssddproblems.com and mathsvenns.com.

Craig Barton om hur kunskap om forskningsteorier stärker undervisningen 

Dylan Wiliam har beskrivit Cognitive Load Theory som ”det enskilt viktigaste för lärare att veta”. Dock har teorin på senare tid bidragit till vissa idéer kring undervisning som lärare antingen ser som meningslösa eller uppenbara. Jag tror att det är varken eller. I den här föreläsningen beskriver jag hur kunskap om arbetsminnets begränsningar och karaktär har kommit att förändra min vardagliga klassrumspraktik (undervisning) och hur jag tänker på lärande i allmänhet. Vi dyker in i viktiga resultat från forskning om kognitiv belastningsteori (Cognitive Load Theory) och den kognitiva teorin för multimediainlärning (Cognitive Theory of Multimedia Learning), inklusive modalitetseffekten (Modality Effect), split-uppmärksamhetseffekten (Split-Attention Effect) och överinformationseffekten (Redundancy Effect). Viktigast: vi diskuterar hur vi kan få praktisk användning av forskningsresultaten i våra klassrum, vi lyfter hur lärandet påverkas av till exempel utseendet på våra presentationsbilder, hur vi pratar, hur vi rör oss och de digitala enheterna i våra klassrum! Att förstå dessa två teorier bättre har varit en riktig ögonöppnare för mig, vilket ligger till grund för allt jag gör under hela undervisningsepisoden. Jag hoppas att det kommer att vara det för dig också. (Hämtat och översatt från http://www.mrbartonmaths.com/about/mr-b-for-hire.html). 

Här var det du anmälde dig, du kommer till RUCs information och anmälan till dagen via denna länk

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg