picture-512-1416993290.jpg

Blogg

Vetenskaplig grund i förskolan

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur…

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur får man till en verksamhet i förskolan som vilar på en vetenskaplig grund?

Mitt namn är Ebba Hildén och jag arbetar som utbildningsledare på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet, undervisar vid förskollärarprogrammet och är även doktorand i pedagogiskt arbete. Jag har tidigare skrivit en licentiatuppsats om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och forskar nu vidare om undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen. I min blogg kommer jag att presentera olika forskningsresultat som kan vara intressanta för förskolans verksamhet. Jag kommer även att resonera och diskutera kring vetenskaplighet i förskolans verksamhet.

Välkommen till min blogg!

Barn lär av barn

Andra (redan inskolade) förskolebarn är viktiga för nyanlända barns lärande om hur man kommunicerar och deltar i förskolans verksamhet, menar Ellinor Skaremyr i sin licentiatuppsats (se klickbar länk nedan). När nyanlända barn inskolas i förskolans verksamhet har de redan med sig en rad olika kommunikativa förmågor.

Innan barnen gradvis lär sig mer av det svenska talade språket så kommunicerar barnen med kroppen (det vi till vardags kallar för kroppsspråk), men även genom att använda material och strukturer som finns i förskolans verksamhet. De nyanlända barnen språkblandar och hittar på egna språk, men de använder sig även av en strategi som kallas för att skugga. Det betyder att barnen repeterar det som den andra säger och/eller gör med en sekunds fördröjning.

En viktig uppmaning till pedagoger i förskolan är därför att ta med andra barn i inskolningen av nya barn, som då kan lära av de mer erfarna barnen hur man gör på förskolan. Det är även viktigt för pedagoger att vara uppmärksamma på att barn kommunicerar på andra sätt än genom det verbala språket.

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:731630/FULLTEXT01.pdf

Lärarnas tidning har skrivit en kortare artikel om Ellinors forskning och den hittar man här:

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/12/10/barn-lar-snabbt-andra-barn

Ellinor har också intervjuats i radio och den intervjun hittar man här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6018711

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg