Vetenskaplig grund i förskolan

Blogg

Vetenskaplig grund i förskolan

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur…

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur får man till en verksamhet i förskolan som vilar på en vetenskaplig grund?

Mitt namn är Ebba Hildén och jag arbetar som utbildningsledare på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet, undervisar vid förskollärarprogrammet och är även doktorand i pedagogiskt arbete. Jag har tidigare skrivit en licentiatuppsats om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och forskar nu vidare om undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen. I min blogg kommer jag att presentera olika forskningsresultat som kan vara intressanta för förskolans verksamhet. Jag kommer även att resonera och diskutera kring vetenskaplighet i förskolans verksamhet.

Välkommen till min blogg!

En verksamhet som vilar på forskning

Vetenskaplig grund kan handla om både ämnesinnehållet (vad man lär ut) och formerna för undervisningen (sättet man arbetar på), menar Christian Lundahl, professor vid Örebro universitet (se klickbar länk nedan). Christian Lundahl betonar även betydelsen av att vad vi lär ut och hur vi lär ut vilar på forskning och/eller beprövad erfarenhet.

I förskolan ska vi alltså vara så pass inlästa och införstådda med forskningsresultat att vi kan planera verksamheten på så sätt att den överensstämmer med det som forskningen visar, inte vad vi själva tycker och anser. Det betyder också att vi har skyldighet att läsa in oss på ny forskning som är relevant för förskolans verksamhet. På samma gång ska vi arbeta vetenskapligt: vi ska planera, dokumentera och utvärdera verksamheten systematiskt för att säkerställa att vi håller den goda kvalitet som vi är skyldiga att göra enligt läroplanen.

Allt som allt handlar det om att vara professionell.

https://www.youtube.com/watch?v=shInnMH53Ok

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg